Gelu Voican Voiculescu lustrat de victimele Mineriadelor !

Astăzi, 30.06.2010, două ONG-uri au depus la Curtea de Apel București o contestație cu privire la adeverința CNSAS prin care Gelui Voican Voiculescu este scos mai alb ca neaua din slugăreala la Securitate. Deh, unde s-au dus anii cei frumoși ai tinereții delatoare…

Prezentăm în continuare conținutul acțiunii:

Către

Curtea de Apel București

Secția Contencios Administrativ și Fiscal

DOMNULE PREȘEDINTE

Subscrisele:

Asociația Adevăr și Dreptate, cu sediul în București, str. Batiște nr. 11, sector 2, prin vice-președinte Mihai Rapcea, și

Asociația Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din România, cu sediul în București, str. Batiște nr. 11, sector 2, prin vice-președinte Ene Viorel, în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (C.N.S.A.S.), cu sediul în București, str. Matei Basarab nr. 55-57, sector 3, formulăm în termen legal prezenta

CONTESTAȚIE

Împotriva adeverinței nr. 1245/23.02.2010 emisă în temeiul ari. 3 lit. z), ari. 8 lit. b), art. 10, art. 33 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 24/2008, privind accesul ia propriul dosar și deconspirerea Securității, aprobata cu modificări și completări prin Legea nr. 293/2008, prin care s-a adeverit faptul că nu i se poate atribui calitatea de lucrător/ colaborator al Securității d-lui VOICULESCU Gelu Voican.

Solicităm infirmarea acestei soluții, în sensul adeveririi faptului că elementele prezentate in cuprinsul adeverinței contestate se circumscriu prevederilor ari. 2 lit. a și b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 24/2006 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 293/2008, iar dl. VOICULESCU Gelu Voican i se poate atribui calitatea de lucrător/colaborator al Securității.

MOTIVE:

ÎN FAPT: Arătăm că atât din conținutul adeverinței cât și din conținutul notei de constatare nr. S/DI/I/488 din 16.02.2009 întocmită de Direcția de Specialitat din cadrul CNSAS, rezultă că dl. Gelu Voican Voiculescu a avut calitatea de lucrător/colaborator al Securității.

Acest lucru rezultă din chiar declarațiile date de dl. Gelu Voican Voiculescu, așa cum sunt ele reluate parțial în conținutul adeverinței. Astfel, dl. Voican dă ample note informative cu privire la activitatea și planurile de viitor ale diferitelor persoane care l-au primit în anturjul lor, nimerește „întâmplător” taman în mijlocul unei descinderi la casa unui doctor „pe care nu îl cunoscuse prea bine” și le reproșează organelor de securitate că nu au ales momentul potrivit pentru descindere (flagrant), considerând că au pătruns prea devreme în locuința respectivă și nu au surprins persoanele adunate acolo în poziții yoga, iar în altă delațiune, face considerații generale pe tema persoanei lui Gregorian Bivolaru, dând recomandări cu privire la posibile modalități de „reeducare” a acestuia – fi prin muncă silnică („dar nedistructivă” – gen săpat de șanțuri – a nu se uita că unii care au săpat la șanțuri până la epuizare au mai și murit, cum este cazul deținuților de la Canal), însăși noțiunea de „reeducare” folosită în conținutul delațiunii fiind o directă trimitere la fenomenul reeducării – din Pitești, Gherla, Tg. Ocna, Târgșor, Ocnele Mari, Aiud din anii 1951-1952 și anii 1960.

Nu putem trece cu vederea nici activitatea mai recentă (postdecembristă) a d-lui Gelu Voican Voiculescu, care nu reprezintă decât o continuitate a activității de colaborare cu organele de securitate (activitatea din timpul mineriadelor a dlui. Gelu Voican Voiculescu fiind de notorietate publică și făcând chiar obiectul unei plângeri penale  asociației noastre – AVMR).

Pe de altă parte există mari suspiciuni că dl. Gelu Voican Voiculescu, în calitatea sa de prim șef postdecembrist al proaspătului înființat atunci Servici Român e Informații, continuatorul fostei Securități, a avut grijă să înlăture din dosarele sale  orice document care să îl incrimineze și care să facă dovada directă a colaborării cu fosta Securitate.

Pentru aceste considerente, vă solicităm să dispuneți infirmarea acestei soluții, în sensul adeveririi faptului că elementele prezentate in cuprinsul adeverinței contestate se circumscriu prevederilor ari. 2 lit. a și b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 24/2006 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 293/2008, iar dl. VOICULESCU Gelu Voican i se poate atribui calitatea de lucrător/colaborator al Securității.

Totodată, vă solicităm să dispuneți potrivit disp. art. 172 Cod Procedură Civilă  obligarea pârâtei la comunicarea la dosarul prezentei cauze a copiei conforme cu originalul a tuturor documentelor (dosarelor) pe care le deține referitor la dl. VOICULESCU Gelu Voican, pentru o justă soluționare a cauzei.

ÎN PROBATORIU solicităm admiterea probei cu înscrisuri și martori, precum și orice alte probe a căror necesitate ar reieși din cadrul dezbaterilor.

Pentru AVMR

Președinte Ene Viorel    _________________

Pentru APADAR

Vice-Președinte Rapcea Mihai   ________________                               30.06.2010

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *