Către:

GUVERNUL ROMANIEI

Piața Victoriei nr. 1, sector 1,

București


În atenția

Domnului Prim-Ministru EMIL BOC:

Subscrisa ASOCIATIA VICTIMELOR MINERIADELOR 1990-1991 DIN ROMÂNIA (AVMR), prin președinte Ene Viorel, cu sediul în București, str.Batiște nr. 11, sector 2, – singura asociație legal constituită care reprezintă interesele victimelor mineriadelor

În temeiul art. 7 din Legea nr. 554/2004 formulăm prezenta

PLÂNGERE PREALABILĂ

Prin care solicităm revocarea art. 1 pct. 2 (prin care se modifică și completează disp. art. 3 pct. 1 lit. F și art. 3 pct. 2 din HG 1.372/2009) din Hotărârea de Guvern Nr. 134 din 23 februarie 2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.372/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, emisă de Guvernul României și publicată în Monitorul Oficial  nr. 122 din 23 februarie 2010.

Motive:

În fapt: prin Hotarârea de Guvern nr. 134 din 23 februarie 2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.372/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, se extinde în mod aberant competența și întinderea cercetării așa-zis istorice a ICCMER după decembrie 1989, la perioada tulbure a anului 1990.

Astfel, potrivit noilor prevederi ale Hotărârii de Guvern contestate, “Pentru realizarea scopurilor prevăzute la art. 2, Institutul îndeplinește următoarele atribuții principale:

… f) analizează semnificația instituțională și principalele evenimente ale anului 1990, în contextul democratizării, în special sub aspectul încălcării drepturilor și libertăților individuale;

O astfel de extindere a ariei de cercetare a ICCMER-ului este profund dăunătoare cercetării penale aflate în curs de desfășurare în dosarul mineriadei 1990, fiind de fapt o încercare disperată a celor vinovați de represiunea din 13-15 iunie 1990 de a muta cercetarea acelor evenimente din  sfera penală în sfera istorică, mult mai convenabilă și mai lipsită de pericolul tragerii la răspundere penală a celor vinovați de crimele Mineriadei 1990.

În condițiile în care cercetarea penală are prin însăși caracterul său penal, o componentă secretă, pentru  nu se împiedica de către cei interesați aflarea adevărului în cauză, cercetarea istorică nu este supusă rigorilor penale și funcționează cu judecăți de valoare subiective, cu privire la participația și rolul fiecărei persoane implicate în evenimetele tragice din iunie 1990.

În condițiile în care organele de anchetă și Justiția nu și-au spus încă ulimul cuvânt la aceste evenimente și la vinovăția penală a celor care au organizat și executat represiunea din iunie 1990, apreciem că nu se poate aborda din punct de vedere istoric acestă problematică, fără riscul de a denatura adevărul, cu consecința directă a sustragerii de la răspunderea penală celor vinovați.

Temerea noastră este justificată în contextul în care,  comunistul Vladimir Tismăneanu (fiu al unor activiști comuniști evrei veniți în România pe tancurile sovietice) este numit la conducerea acestui Institut, deși acest personaj dubios a încercat deja reabilitarea și disculparea lui Ion Iliescu, Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu, Doru Viorel Ursu, și alții, principalii vinovași de mineriada 1990, prin publicarea volumului „Vladimir Tismăneanu în dialog cu Ion Iliescu” – Editura Enciclopedică.

Mai mult, prin faptul că unor persoane străine de cauza mineriadei 1990 li s-a dat în mod nejustificat acces la dosarul de cercetare penală, eliberându-li-se chiar copia integrală a acestui dosar – cum este cazul neo-securistului Mărieș Teodor, președintele-uzurpator al Asociației 21 Decembrie 1989, coroborate cu faptul că fostul procuror militar Dan Voinea, care a ținut pe loc ani de zile cercetarea în dosarul mineriadei 1990, dând chiar soluție de neâncepere a urmăririi penale împotriva celor vinovați de represiunea nedreaptă din 13-15 iunie 1990, în frunte cu criminalul Ion Iliescu, ne confirmă temerea că acest Institut, se va folosi de prevederile art. 1 pct. (2) din Hotărârea de Guvern contestată, care dispune că „În vederea îndeplinirii atribuțiilor care îi revin potrivit alin. (1), Institutul se poate adresa Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și altor autorități în vederea obținerii de informații, documente sau acte în legătură cu domeniul său de activitate, în condițiile legii.”

Pentru aceste motive, solicitam revocarea art. 1 pct. 2 (prin care se modifică și completează disp. art. 3 pct. 1 lit. F și art. 3 pct. 2 din HG 1.372/2009) din Hotărârea de Guvern Nr. 134 din 23 februarie 2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.372/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, emisă de Guvernul României și publicată în Monitorul Oficial  nr. 122 din 23 februarie 2010.

În drept: ne întemeiem cererea de revocare pe dispozițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului  administrativ, precum și pe art. 20, si 21 din Constitutia României.

AVMR

Prin președinte                                                       redactat de

Ene Viorel                                                                  avocat Mihai Rapcea

NOTĂ:  această plângere a fost înregistrată astăzi 9.07.2010 la Secretariatul General al Guvernului. În situația în care răspunsul Guvernului nu va fi primit în termen de 30 de zile sau va fi nefavorabil, urmează să ne adresăm instanței de Contencios Administrativ competente (Curtea de Apel București).