A aparut legea de modificare si completare a Legii avocatilor !

După eșecul ordonanței Predoiu (declarată ne-constituțională), ce încerca să modifice Legea avocaților, asistăm la o nouă modificare a modificării. E vorba de Legea nr. 270 din 22.12.2010, ce modifică și completează Legea avocaților nr. 51/1995.

Având în vedere că aproximativ o treime din Aleșii Neamului au calitatea de avocați, este de înțeles că aceștia au gândit o lege pe sufletul lor… Rămâne să o judecați voi, după ce o veți lectura. Eu mi-am permis doar să extrag anumite pasaje ”interesante” și să le comentez pe ici pe colo.

Motto: Banc cu avocați: Atunci când o persoană acordă unui  infractor orice fel de ajutor, fie pentru a-l determina pe acesta să săvârșească o infracțiune, fie pentru a-l scăpa de rigorile legii, fie pentru  ascunde rezultatul infracțiunii sale, se pedepsește de legea penală în calitate de instigator, co-autor sau tăinuitor. Dacă persoana respectivă are calitatea de avocat, atunci fapta respectivă se numește ”asistență juridică”.

Iar acum, cităm din noua lege a avocaturii:

25. După  alineatul  (6)  al  articolului  37  se  introduce  un  nou alineat, alin. (61), cu următorul cuprins:

(61) Avocatul nu răspunde penal pentru recomandările și opiniile profesionale  pe  care  le  comunică  clientului  său  și  nici  pentru  actele juridice pe care le propune clientului său, urmate de săvârșirea de către client a unei fapte prevăzute de  legea  penală…

No comment… în fond, și eu sunt tot avocat.

S-a tranșat prin lege însă problema care nu îi lăsa pe unii să doarmă, a Baroului Bota, Baroul Constituțional. În ciuda actelor prezentate de Bota la Comisiile Juridice ale celor două Camere ale Parlamentului, în ciuda faptului că OMUL ARE DREPTATE, fapt recunoscut inclusiv prin hotărâri CEDO. Profesia de avocat este prin esența ei o profesie liberală, iar principiile de drept constituțional nu impun existența unui singur organism profesional de asociere a avocaților (Barou sau Uniune de Barouri). Din Baroul București, ținem pumnii în continuare  domnului Bota în lupta sa cu ticăloșii.

1. Alineatul (3) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

(3) Constituirea și funcționarea de barouri în afara U.N.B.R. sunt interzise. Actele de constituire și de înregistrare ale acestora sunt nule de drept. Nulitatea poate fi constatată și din oficiu.”

Nu scăpăm nici cu noua lege de obligativitatea cotizării la buzunarele largi ale unor domni profesori sau asistenți cu chef de ”pregătire profesională continuă” pe banii noștri, ai avocaților. Să facă pregătire cine se simte nepregătit. Cine și-a luat examenul de intrare în profesie și definitivat pe șpăgi. Oricum, piața și concurența îi elimină pe avocații slabi pregătiți, care nu rezistă în profesie. Sunt curios cine le va preda cursuri de pregătire profesională continuă în drept penal și procedură penal unui Ion Neagu (autorul procedurii penale), în comercial unui Sitaru (autorul tratatelor de drept comercial) și așa mai departe…

17. După alineatul (2) al articolului 22 se introduce un nou alineat, alin. (21), cu următorul cuprins:

(21) Avocatul  definitiv  este  obligat  să  frecventeze  formele  de pregătire profesională continuă  organizate de barou, Institutul Național pentru   Pregătirea  și             Perfecționarea Avocaților         sau               de     formele          de exercitare a profesiei, în condițiile prevăzute  de  Statutul profesiei de

avocat.

Pentru Aleșii Neamului care au intrat ca avocați stagiari în Scaunele de demnitate publică, nu putea să lipsească un cadou de bun rămas de mandat. Acestora li se consideră vechime în profesie perioada de ocupare a funcțiilor publice și, mai mult, sunt scutiți prin lege de examenul de definitivare în profesia de avocat, de parcă îndeplinirea funcției de primar sau viceprimar într-o localitate, la coada vacii îți garantează pregătirea profesională de avocat definitiv. Cam așa au intrat și unii milițieni în profesie, de au nenorocit oamenii care s-au lăsat pe mâna lor.

11. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(7) Avocatul  stagiar  care  a  exercitat  cel  puțin  un  mandat  de parlamentar,  primar,  viceprimar,  președinte  de  consiliu  județean  sau

vicepreședinte de consiliu județean, dobândește la cerere calitatea de avocat definitiv.”

Ar mai fi multe de criticat la noua formă a legii, dar mă opresc aici, lăsându-vă posibilitatea de a citi (și vă minuna) cu textul integral al modificărilor, în forma trimisă spre promulgare.

Legea nr. 270/2010 privind modificarea Legii avocaților nr. 51/1995

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *