Se trezesc și americanii !

Cam tarziu, ce e drept, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Ceea ce voi prezenta mai jos este o mică poezie despre taxe… și concluzia cu care vine la pachet. Am primit-o pe mail și mi-am permis – pentru cititorii care nu cunosc engleza, să fac o mică traducere și adaptare, pentru a suna cât de cât plauzibil în semantica noastră.

Enjoi !

By the way, la noi in Romanica, erau nu mai puțin de ȘASE SUTE ȘI CEVA DE TAXE acu doi ani… între timp cu criza, probabil că s-au mai înmulțit. Eu, când mă uit în portofel, așa simt…

Truer words were never spoken.

The Tax Poem

At first I thought this was funny….then  realized the awful truth of it.
Be sure to read all the way to the end!

Tax his land,
Tax his bed,
Tax the table
At which he’s fed.
Tax his tractor,
Tax his mule,
Teach him taxes are the rule.

Tax his work,
Tax his pay,
He works for peanuts anyway!

Tax his cow,
Tax his goat,
Tax his pants,
Tax his coat.

Tax his ties,
Tax his shirt,
Tax his work,
Tax his dirt.

Tax his tobacco,
Tax his drink,
Tax him if he
Tries to think.

Tax his cigars,
Tax his beers,
If he cries
Tax his tears.

Tax his car ,
Tax his gas,
Find other ways
To tax his ass.

Tax all he has
Then let him know
That you won’t be done
Till he has no dough.

When he screams and hollers;
Then tax him some more,
Tax him till
He’s good and sore.

Then tax his coffin,
Tax his grave,
Tax the sod in
Which he’s laid.

Put these words
Upon his tomb,
‘Taxes drove me
To my doom…’

When he’s gone,
Do not relax,
Its time to apply the inheritance tax.

Accounts Receivable Tax
Building Permit Tax
CDL license Tax
Cigarette Tax
Corporate Income Tax
Dog License Tax
Excise Taxes
Federal Income Tax
Federal Unemployment Tax (FUTA)
Fishing License Tax
Food License Tax
Fuel P ermit Tax
Gasoline Tax (44.75 cents per gallon)
Gross Receipts Tax
Hunting License Tax
Inheritance Tax
Inventory Tax
IRS Interest Charges IRS Penalties (tax on top of tax)
Liquor Tax
Luxury Taxes
Marriage License Tax
Medicare Tax
Personal Property Tax
Property Tax
Real Estate Tax
Service Charge Tax
Social Security Tax
Road Usage Tax
Sales Tax
Recreational Vehicle Tax
School Tax
State Income Tax
State Unemployment Tax (SUTA)
Telephone Federal Excise Tax
Telephone Federal Universal Service Fee Tax
Telephone Federal, State and Local Surcharge Taxes
Telephone Minimum Usage Surcharge Tax
Telephone Recurring and No n-recurring
Charges Tax
Telephone State and Local Tax
Telephone Usage Charge Tax
Utility Taxes
Vehicle License Registration Tax
Vehicle Sales Tax
Watercraft Registration Tax
Well Permit Tax
Workers Compensation Tax

STILL THINK THIS IS FUNNY?

Not one of these taxes existed 100 years
ago, and our nation was the most
Prosperous in the world.

We had absolutely no national debt, had the
largest middleclass in the
World, and Mom stayed home to raise the kids.

What happened? Can you spell
‘politicians corrupted by jew financist ?’

And I still have to ‘press 1’ for English

I hope this goes around THE USA at least 100  times!!!!!

YOU can help it Get there!

GO AHEAD – – – BE AN AMERICAN!

Cuvinte mai adevărate (ca acestea) nu au fost niciodată rostite !Poemul Taxelor

La început am crezut că acest lucru e amuzant …. apoi am realizat adevărul îngrozitor de el.

Asigurați-vă că l-ați citit până la capăt!

Taxează-i pământul,
Taxează-i patul,
Taxează-i masa
La care mănâncă.
Taxează-i tractorul,
Taxează-i măgarul,
Invata-l impozitele sunt regula.

Taxează-i munca,
Taxează-i plățile,
El lucreaza pe alune, oricum!
Taxează-i vaca,
Taxează-i capra,
Taxează-i pantalonii,
Taxează-i haina.

Taxează-i șireturile,
Taxează-i cămașa,
Taxează-i munca,
Taxează-i mizeria.

Taxează-i tutunul,
Taxează-i băutura,
Taxează-i, dacă
Încearcă să gândească.

Taxează-i țigările,
Taxează-i berea,
Dacă plange
Taxează-i lacrimile.

Taxează-i mașina,
Taxează-i benzina,
Caută alte căi

De a-i taxa fundul.

Taxează-i tot ce are
Apoi, lasă-i să știe
Că nu te vei opri
până nu-i vei lua tot.

Când țipă și urlă;
Atunci, taxează-l și mai mult,
Taxează-l până
Când e mort/copt.

Atunci, taxează-i sicriul,
Taxează-i mormântul,
Taxează-i groapa
În care e pus.

Pune aceste cuvinte
Pe mormântul său,
Taxele mu-a băgat
în mormânt …

Și când s-a dus,
Nu te relaxa,
Este timpul să aplice impozitul pe succesiune.

Taxă pe Conturi de creanța
Taxă pe Autorizație de construcție
Taxă pe  licență CDL
Taxă pe Țigări
Impozitul pe profit
Taxă pe licență de Câine
Accize
Impozitul Federal
Impozitul Federal pe Șomaj (Futa)
Taxa pe Licență de pescuit
Taxa pe licență de Alimente
Taxa pe Combustibil
Taxa pe Benzină (44.75 cenți per galon)
Taxa pe venitul Brut

Taxa de licență de vânătoare
Taxe succesorale
Taxa pe Inventar
IRS Dobânzi de IRS Sancțiuni (impozit pe partea de sus a impozitului)
Taxa pe Liquor
Taxele de lux
Taxa pe Certificat de căsătorie
Taxa pe îngrijiri medicale
Taxa pe Proprietate personală
Taxa pe Proprietate
Taxa pe Proprietăți imobiliare
Taxa pe Serviciu de impunere
Taxa pe Asigurări sociale
Taxa pe utilizarea drumurilor
Taxa de Vanzare
Taxa pentru vehicule recreaționale
Taxe Școlare
Taxa pe impozitul pe venit
Taxa pe șomaj (Șuta)
Taxa pe Telefon Federal de accize
Taxa pe Telefon Federal serviciul universal
Taxa pe Telefon stat federal, și Impozite Locale

Suprataxa
Telefon minime de utilizare Suprataxa Fiscal
Telefon recurente și nr n-recurente
Taxe fiscale
Telefon de stat și Taxa hoteliera
Telefon Utilizarea percepe taxa
Taxele de utilitate
Vehicul de licență Taxa de Înregistrare
Vehicul Taxa de Vanzare
Ambarcațiuni de înregistrare fiscală
Permis de bine fiscale
Lucrătorii Despăgubiri fiscale

ÎNCĂ MAI CREZI CĂ E AMUZANT ?

Nici una din aceste taxe au existat 100 ani
în urmă, și națiunea noastră a fost cea mai
Prosperă din lume.

Nu am avut absolut nici o datorie națională, aa avut cea mai mare clasă de mijloc din Lume, și mama rămânea acasă pentru a crește copii.

Ce sa întâmplat? Poți să scrie
“Politicieni corupți de finanța evreiască ?”

Și eu încă mai trebuie să “apăsați 1” pentru limba engleză .

Sper ca acest mesaj va face înconjurul  Statele Unite ale Americii, cel puțin
100 de ori !!!!!
Îl poți ajuta să facă asta!

Ține-o tot așa- – fii un american!