O organizație foarte vocal„ Ón spațiul virtual, Hyde Park, cu liderul s„u, Oleg Brega, au devent de o vreme, portavocea mișc„rii de re‚ntoarcere Ón Baarabia istoric„ a scriitorului și patriotului rom‚n Paul Goma.

Organizația Hyde Park (finanțat„ se pare discret de c„tre George Soroș) devine pe zi ce trece mai vizibil„, și datorit„ publicației Curaj.md, autointitulat„ ”revist„ de atitudine civic„”.
Interesant este c„, pe prima pagin„ a num„rului 35, Organizația cu nume de Parcul Operei susține și tr‚mbițeaz„ ”Óntoarcerea acas„” a celui mai mare dizident rom‚n exilat Ón Occident, pentru ca Ón ultimele pagini (la dosul revistei, unde le place lor), s„ Óși fac„ public„ ”agenda” privind ”ap„rarea drepturilor omului”.

Și ce g„sim aici !? SURPRIZ√ !!! Manifestații Ón luna mai al„turi de ”Gender Doc M, cer‚nd drepturi egale minorit„ților sexuale (dreptul la c„s„torie, dreptul de a Ónfia copii”.

Tot Ón program figureaz„ și proteste Ómpotriva reintroducerii religiei Ón școli !!!

Alo, domnu Oleg Brega !!! őnțelegem c„ apuc„turile pidosnice le-ai c„p„tat matale prin pușc„riile patriei, da mai las„-ne. Acu, chiar vrei s„ te iei de m‚nuț„ cu Buhuceanu, sau v-ați Ónt‚lnit deja Ón aceeași celul„ ?

Dac„ mai vii prin Rom‚nia (c„ aud c„ te dai cet„țean rom‚n, mai nou), casc„ bine ochii, s„ nu-ți intre vre-un par al minorit„ților sexuale Ón cur.

Știi m„t„luț„ cum erau ”r„spl„tiți” veneticii și dușmanii ț„rii de c„tre Vlad Dracul ?! Cu țeapa ! Sau poate c„ exact asta și cauți, poate c„ Óți face pl„cere.

Și ce ai domnule cu religia din școli ? Te-ai molipsit și de ateism sovietic prin pușc„rie ?

Dar deja „sta nu mai e curaj.md E mișelie și tupeu.jd !!

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares