Periodic, portalul de socializare Facebook Ómi trimite numele unor persoane, care sunt prieteni cu alți prieteni de-ai mei de pe facebook, chestion‚ndu-m„ dac„ doresc s„ Ói adaug Ón lista de prieteni.

Curios din fire, am vizualizat ast„zi lista complet„ a profilelor pe care facebook mi le sugereaz„ s„ le adaug Ón rețeaua mea de prieteni.

Inițial am crezut c„ aceste propuneri vin pe criteriul existenței unor prieteni comuni cu respectivul, pentru c„ observam cum Ón dreptul fiec„rui profil propus, figura num„rul de prieteni comuni pe care Ói am cu respectivul.

Surpriz„ Óns„ ! ől descop„r Ón lista de propuneri pe jokerul otr„vit al politicii rom‚nești, pe cel cre ne-a ucis speranțele de libertate și democrație de dup„ 89. Politrucul kaghebist ION ILICI ILIESCU.

Stupoare totuși ! C‚nd m„ uit mai bine, descop„r c„ nu am NICI UN PRIETEN COMUN CU ION ILIESCU !!! Și totuși, de ce mi l-a iserat Ón lista de propuneri facebook ? Și facebook face politic„ și Óncearc„ s„ ne bage comuniștii pe g‚t ?!

Oricum, sunt m‚ndru de prietenii mei de facebook. Din cei 509 prieteni (c‚ți am pe facebook p‚n„ Ón prezent), NICI UNUL DINTRE EI NU ESTE PRIETEN CU ION ILIESCU !

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares