French President Nicolas 001 300x180 Pre║edintele Fran■ei va stabili norme specifice, privind Islamul din Fran■a internationalNicolas Sarkozy vrea sŃ stabileascŃ norme specifice referitoare la Islam, ţn Fran■a, dupŃ o conven■ie a UMP care va avea loc pe 5 aprilie 2011, despre secularism ║i locul religiilor, a declarat Le Figaro astŃzi, joi, 17 februarie 2011.

Ziarul a mai declarat cŃ Pre║edintele i-a primit miercuri, pe deputa■ii UMP la Elysee ║i a denun■at “decalajul dintre mass-media ║i preocupŃrile poporului francez” pe problemele Islamului ║i secularismului.

Rasi║tii de ieri au devenit populari astŃzi. Forma■iunea noastrŃ politicŃ, apoi Parlamentul European, trebuie sŃ abordeze aceste probleme”, a spus acesta deputa■ilor UMP.

Care sunt limitele pe care sŃ le impunem Islamului?” s-a ţntrebat el, ţn fa■a oaspe■ilor sŃi.

Nu se pune problema sŃ avem o societate francezŃ influen■atŃ de Islam, ţn Fran■a. Suntem o societate secularŃ.”, a spus pre║edintele.

╬ntr-o ■arŃ laicŃ, nu trebuie sŃ se audŃ chemŃrile la rugŃciune. Va trebui sŃ ajungem la un corpus ideologic despre rolul religiilor ţn 2011″, a spus pre║edintele ţn func■ie, conform Le Figaro.

Nicolas Sarkozy a confirmat luni, cŃ se va ■ine o conven■ie pe aceastŃ temŃ, dupŃ ce repetase la televiziune joia trecutŃ cŃ vrea “un Islam francez”, ║i nu un “Islam ţn Fran■a”.

sursa: LŃca║uri Ortodoxe

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

┬ę 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares