obama 300x236 Obama consider„ c„s„toriile tradiționale drept neconstituționale minoritatiPreședintele SUA, Barack Obama, consider„ c„ definiția uniunii Óntre un b„rbat și o femeie practic este contrar„ Constituției SUA, pentru c„ nu ap„r„ interesele homosexualilor.

Obama a Óncetat s„ sprijine legea federal„ privind protecția c„s„toriei, care este definit„ prin uniunea dintre un b„rbat și o femeie și care permite statelor s„ nu recunoasc„ „c„s„toriile” persoanelor de același sex, care au fost Óncheiate Ón alte state.

Deși inițial, administrația Obama a susținut aceast„ lege, s„pt„m‚na aceasta, dup„ o „cercetare am„nunțit„” a efectelor ei, Obama a decis c„ a venit vremea s„ declare „neconstituționalitatea sa Ón instanțele de judecat„.”

őn ultima declarație a Ministerului Justiției din SUA se confirm„ c„ „Curtea Suprem„ deja a decis c„, legile Óndreptate Ómpotriva drepturilor homosexualilor sunt neconstituționale, iar unele instanțe inferioare de judecat„ au declarat c„ legea privind protecția c„s„toriei este la fel, neconstituțional„.”

Ceva mai devreme,† Obama a declarat neconstituționalitatea legii privind protecția c„s„toriei și a decis s„ o anuleze.

sursa: ™tiri Creļtine

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares