Casa de ”ajutor reciproc” a Domnului !?

Am trăit să o văd și pe asta ! Biserica dând credite cu dobândă de 6% !!! Cred că am tras prea mult cu ochiu în ograda catolicilor (vezi scandalul băncii Ambrosiano, banca Vaticanului).

Pidalionul, can. Sf. Apostoli, 31-60 (CANON 44)

Episcopul, sau Presbiterul, sau Diaconul, camătă cerând de la cei ce se îndatoresc de la el, ori înceteze, ori caterisească-se. [Sobor 1: 17; Sobor 6: 10; Laodic: 4; Cartag: 5, 6; Vasilie: 14]

TÂLCUIRE
De a împrumuta cineva argintul său cu dobândă, este oprit și de legea cea veche. Că zice Dumnezeu în a doua lege (Cap 23) nu vei cămătări fratelui tău argintul cu camătă, și camătă de pe mâncări, și camătă de pe tot lucrul. Și David lăudând pe cel drept, pe lângă celelalte ale lui fapte bune, și pe aceasta o adaugă, zicând: «Argintul său nu l-a dat în camătă.» [Psalm 14: 6] și dacă aceasta a fost oprită la Iudei, cu mult mai vârtos este acum oprită la noi creștinii. Că zice: «Că mai mare decât Biserica este aici.» [Matei 12: 6] Că dacă de toți creștinii este oprit a se face acest lucru, cu mult mai vârtos despre cei Ierosiți, și despre Clerici, care se cuvine a fi chip și pildă a tot binele? Și mai ales nevoitorii, și postnicii, cei răstigniți lumii. Pustnic și cămătarnic, este lucru nepilduit întru adevăr, și neprimit la auzul omenesc. Pentru aceasta dar și apostolescul Canonul acesta rânduiește, ca oricare Episcop, sau Presbiter, sau Diacon, împrumutând banii săi, cere de la datornicii săi dobândă, sau să înceteze de la acest rău câștig sau să se caterisească, Asemenea de aici să cuvine și Monahului să-și primească potrivitele lor certări, adică afurisire, și ne împărtășire, cu statornică făgăduință, că de acum înainte se vor depărta de arătata, și vrednica de osândire călcare de legea aceasta.

Profetul, infatisand in acest psalm pe barbatul desavarsit care are sa se urce la viata cea netulburata, a enumerat printre faptele lui mari si pe aceea ca n-a dat cu camata argintul sau. In multe locuri din Scriptura este hulit pacatul acesta. Iezechiel pune intre cele mai mari pacate “camăta si adaosul1, iar Legea le interzice in termeni precisi: “Sa nu iei camăta de la fratele tău si de la aproapele tău 2; si iarasi zice: “Viclenie peste viclenie si camătă peste camătă 3. Iar despre cetatea cea plina de păcate, ce spune psalmistul? “N-a lipsit din piețele ei camăta si vicleșug. 4 Si acum, in psalmul acesta, profetul a adaugat acelasi lucru pentru a-l caracteriza pe omul desavarsit, zicand:

Argintul sau nu l-a dat cu camăta.5

Intr-adevar, este culmea neomeniei ca de la cel lipsit de cele necesare vietii, care-ti cere imprumut ca sa se ajute in viata, tu sa nu te multumesti cu capitalul, ci sa nascocesti venituri si sa aduni bogatii de pe urma nenorocirilor saracului. Domnul ne-a poruncit lamurit, zicand: “De la cel ce voieste sa se imprumute de la tine nu intoarce fata 6.

………………………………………….

Asadar, “sa nu-ti intorci fata de la cel care voieste sa se imprumute de la tine19 si sa nu dai argintul tau cu camata, pentru ca, fiind invatat din Vechiul si Noul Testament cele ce-ti sunt de folos, sa pleci cu buna nadejde la Domnul, ca acolo sa primesti dobanzile faptelor tale bune, in Hristos Iisus, Domnul nostru, Caruia slava si puterea, in vecii vecilor. Amin.

Sfantul Vasilie cel Mare

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *