Părinte Mitropolit și Arhiepiscop Teofan,

Eu, Vasilică Militaru, domiciliat în sat Petru Vodă, comuna Poiana Teiului, județul Neamț, fiu al Arhiepiscopiei Iașilor conform adresei nr. 4325/23.06.2009, licențiat la Sibiu în teologie ortodoxă pastorală din anul 2007, absolvent al unui examen de capacitate preoțească din anul 2009, vă comunic oficial că mă autosuspend din Arhiepiscopia Iașilor, din cadrul instituției Biserica Ortodoxă Română, pentru a nu-mi pierde credința ortodoxă în Dumnezeu.
În aceste condiții voi rămâne un român cu credință în Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, botezat creștin ortodox, mărturisitor al credinței Sfinților Părinți, așa cum a fost stipulată în Mărturisirea de credință niceo-constantinopolitană. Dar rămân și un român cu dragoste de neam, așa cum au mărturisit-o cei care au suferit în temnițele comuniste. Rămân în comuniune și unitate dogmatică, liturgică și canonică cu Biserica Ortodoxă universală. Păstrez comuniunea duhovnicească și frățească cu membrii instituției BOR care vor să recunoască statutul meu de credincios în afara instituției. Accept săvârșirea Sfintelor Taine ale Ortodoxiei, dacă acestea sunt săvârșite conform Tradiției, chiar și de clerici membri ai instituției.
Nu părăsesc Biserica Ortodoxă, ci instituția BOR, ce își încalcă propriul Statut de funcționare, devenind anacronică și depășită de evenimente din punct de vedere teologic.
Așa să-mi ajute Dumnezeu!

MOTIVAȚII PRIVIND DECIZIA DE AUTOSUSPENDARE

Am luat această hotărâre dureroasă, după o îndelungă perioadă de rugăciune și cugetare, privitor la ceea ce este adevărata Biserică, întemeiată prin jertfa și învierea Mântuitorului, dar și pe credința apostolilor Săi. Am ajuns la concluzia că există o diferență majoră între Biserica Ortodoxă și Instituția BOR care își încalcă propriul statut.
1. Având în vedere atitudinea instituției Biserica Ortodoxă Română față de părintele Iustin Pârvu, un duhovnic al Bisericii, dar și al neamului românesc, inclusiv comunicatul emis de Arhiepiscopia Iașilor, sunt dezamăgit de modul în care vă desolidarizați de adevărații slujitori ai Bisericii Ortodoxe. În comunicat nu se specifică ce canoane a încălcat părintele Iustin Pârvu. De asemenea, instituția BOR nu a cerut mai întâi celorlalte instituții ale statului român, abilitate să stabilească legile încălcate de părintele. Biserica se bazează pe principiul milei și al dragostei. Instituția BOR s-a grăbit să accepte părerile neautorizate ale unor ziariști și reporteri. Astfel, lideri oficiali ai BOR au încălcat prezumția de nevinovăție. Iată cum instituția BOR s-a grăbit să-l condamne pe părintele Iustin, înainte ca vreo instanță judecătorească să se pronunțe asupra unei eventuale vinovății. Până și Canoanele Bisericii interzic osândirea de două ori pentru aceeași faptă.
Este cunoscut faptul că părintele Iustin Pârvu a fost condamnat pentru acordarea ajutorului material unor legionari și apartenența la Frățiile de cruce. Urmare a acestui fapt, între anii 1948-1964, a suferit 16 ani de temnițe comuniste. Pe perioada detenției, comuniștii au încercat să-l determine să renunțe la credința sa legionară: credința în Dumnezeu unită cu dragostea de neamul românesc. După 1989, singura preocupare, a unor ierarhi ai instituției B.O.R., a fost ca părintele Iustin Pârvu să treacă sub tăcere crezul său.
Asistăm la o nouă formă de reeducare, asemenea celor din închisorile comuniste, prin care părintele Iustin Pârvu este silit să se dezică de trecutul său. Locul lui Țurcanu și al colonelului Crăciun a fost luat de unii oficiali BOR.
2. Liderii BOR, uită istoria României. Regretă faptul că părintele Iustin ascultă un cântec ce conține și versurile: Pentru cei viteji zidim altare și–avem doar gloanțe pentru trădători. Atunci vă rog să explicați societății românești de ce a fost canonizat de către instituția BOR, Sfântul Ștefan cel Mare. Și el a tăiat, în mod criminal, turci și boieri trădători și a zidit altare.
Putem afirma că religia creștină este o religie criminală datorită miilor de războaie care s-au dat în cei două mii de ani de creștinism, atunci când, în numele lui Hristos, au fost omorâți milioane de oameni? Cum justifică BOR participarea credincioșilor membri BOR la războaie și uciderea adversarilor? De ce liderii religioși fundamentaliști pacifiști ai instituției BOR nu s-au opus trimiterii militarilor credincioși creștini în Afganistan și Irak? De ce au trimis trupelor „criminale” și preoți ortodocși?
De ce nu s-au autosesizat oficialii BOR și în ce privește imnul național Deșteaptă-te Române. Monahii nu au voie să cânte și să asculte acest cântec „instigator” la luptă pentru țară?
Orice asociație din lumea civilizată și democratică își consultă membrii în momente importante. Numai conducătorii asociației BOR, conduc în ultimul timp dictatorial și despotic, destinele instituției.
Personal detest orice formă de crimă și condamn acest act barbar al omenirii, cu nădejdea că în curând el va fi abolit din practicile umane. Dar Instituția BOR este depășită din punct de vedere teologic, dacă nu poate explica aceste fapte și doar le trece sub tăcere. Este o ruptură flagrantă între ceea ce propovăduiește BOR și ceea ce fac credincioșii ei. Dacă un neam ostil ne va ataca în curând, îi veți condamna pe credincioșii ortodocși dacă vor ucide adversarii sau trădătorii țării?
3. Ca cercetător al trăirilor din temnițele comuniste și al credinței care s-a manifestat în cadrul Mișcării Legionare, precum și ca autor al lucrărilor BISERICA DIN TEMNIȚĂ și CREDINȚA NEAMULUI ROMÂNESC, pot să afirm faptul că reeducarea de la Pitești din anii 1949-1951, condusă de Țurcanu, și reeducarea de la Aiud din anii 1960-1964, condusă de colonelul Crăciun, au fost făcute majoritar împotriva legionarilor. Însuși Valeriu (mitropolit ortodox Bartolomeu) Anania, plecat recent dintre noi, recunoaște în Memoriile sale că în reeducarea de la Aiud se cerea lepădarea de crezul legionar, de care, personal, s-a și dezis în scris.
Mișcarea Legionară din România a fost un fenomen complex care ar trebui cercetat, în profunzime și fără prejudecăți, de specialiști (istorici, teologi, psihologi, sociologi, juriști, ș.a.). Numai așa se va stabili adevărul istoric, cu bunele și relele lui, privind fenomenul legionar din România.
Instituția Biserica Ortodoxă Română s-a dezis, pe tot timpul detenției acestor oropsiți, de toți preoții care, în majoritate pentru motive legionare, au fost condamnați și închiși de către comuniști. După eliberare, mulți au fost reprimiți să slujească, dar fără să existe o declarație oficială de recunoaștere canonică a lor.
Sunt publice și de netăgăduit caterisirea și excluderea din monahism a ieromonahului Arsenie Boca din anul 1958 și caterisirea preotului Gheorghe Calciu Dumitreasa din 6 octombrie 1984. Primul a trăit cu acest stigmat 31 de ani, iar părintele Calciu 22 ani. Plecat în SUA, părintele Calciu a continuat să slujească ca preot. Nici până astăzi, nici un Sinod al BOR nu a emis o hotărâre prin care acești slujitori ai Bisericii să fie reabilitați și recunoscuți ca ieromonah și respectiv ca preot cu drepturi depline. În istorie ei figurează oficial ca excluși din instituția B.O.R.. Doar credincioșii evlavioși îi cinstesc ca oameni cu viață sfântă. Poporul român dreptcredincios nu a ținut cont de decizia unor sinoade ale BOR și i-a considerat credincioși ortodocși și preoți cu har, iar după moarte îi cinstește ca sfinți. În acest timp, instituția BOR tace.
O instituție ce are stipulat în art. 5 al Statutului: BOR este Biserica Neamului Românesc, dar nu vrea să apere fiii neamului, nu poate fi o Biserică a neamului. Neamul cuprinde instituția B.O.R., pentru că fără Neam, instituția B.O.R. nu poate exista. Deci Biserica trebuie să slujească Neamului și fiilor neamului. Dar BOR nu vrea să recunoască jertfa fiilor neamului din temnițele comuniste românești.
Figuri reprezentative ale temnițelor comuniste: Valeriu Gafencu, Costache Oprișan, Gheorghe Jimboiu, Ioan Ianolide, Mihai Lungeanu, Grigore Caraza, Dumitru Bordeianu, Virgil Maxim, Liviu Brânzaș, Marin Naidim, Constantin Voicescu, Nicolae Grebenea, Iosub Mihai, Niță Cornel, Ionică Pintilie, și mulți alții au fost închiși și persecutați pentru credința în Dumnezeu și dragostea de neam. Cei citați, alături de mulți alții, nu s-au dezis nici un moment de crezul lor. Unii dintre cei pomeniți au murit martiric în închisoare. Părintele Iustin Pârvu, părintele Arsenie Papacioc, părintele Mina Dobzeu, părintele Adrian Făgețeanu, părintele Gherasim Iscu, părintele Ioan Negruțiu și mii de preoți ortodocși din BOR au fost închiși, dar nu pentru apartenența lor la instituția BOR, ci pentru apartenența sau simpatizarea cu Mișcarea Legionară. Dacă ar fi fost închiși doar pentru apartenența la BOR ar fi trebuit să asistăm la încarcerarea tuturor episcopilor și preoților ortodocși. În Rusia, Biserica a fost prigonită. Mii de preoți și episcopi au fost uciși sau închiși pentru apartenența la Biserică. În România nu a fost închis nici un episcop ortodox, iar preoții ortodocși nu au fost încarcerați doar pentru simpla apartenență la instituția BOR.
Doar părintele Ioan Iovan de la Recea rămâne ca o figură singulară de opoziție față de sistemul comunist, dar și față de instituția B.O.R. din acea vreme. Alături de maicile de la Vladimirești, el a criticat în mod fățiș politica instituției BOR, de acceptare tacită a regimului comunist. Deducem că instituția BOR nu a avut mărturisitori în temnițele comuniste. Toți au fost mărturisitori ai credinței ortodoxe, dar nu ca apartenenți la instituția BOR, ci pentru că aparțineau unei mișcări anticomuniste și aparțineau Bisericii Ortodoxe universale.
Dacă instituția BOR dorește recunoașterea unor mărturisitori ortodocși, atunci ea trebuie să accepte că aceștia au aparținut unor partide politice și unei Mișcări care promova, pe lângă credința în Dumnezeu propovăduită și de BOR, dragostea de neam ce nu face parte din teologia oficială a instituției BOR.
Instituția Biserica Ortodoxă Română nu a stipulat în nici un act oficial poziția, pe care trebuie să o aibă membrii ei, față de un regim ateu și antihristic, așa cum a fost regimul comunist. Nici după anul 1989 instituția BOR nu are emis un act oficial de condamnare a comunismului și a crimelor comunismului, dar se grăbește să condamne așa zisele crime ale Mișcării Legionare și pe membrii apartenenți ai acestei Mișcări.
Mișcarea Legionară a fost o formă de manifestare care s-a întemeiat, încă de la înființarea sa, și pe lupta împotriva comunismului. Admitem că Biserica nu face politică. Atunci înseamnă că lupta împotriva comunismului nu a fost dusă de instituția BOR, ci doar de unii dintre membrii ei, dar care făceau parte din Mișcarea Legionară și din alte partide politice. Atunci înseamnă că instituția BOR a coabitat cu regimul ateu și antihristic comunist. Înseamnă că credința acelor oameni nu era motivată de apartenența la instituția BOR, ci de apartenența la o Mișcare care presupunea credință nelimitată în Dumnezeu a membrilor ei.
Voi reveni în instituția BOR doar atunci când toate aceste adevăruri istorice vor fi recunoscute de oficialii BOR. Voi reveni în BOR când toți acești oameni, blamați de societate și de toate partidele politice românești, vor fi cinstiți pentru jertfa lor. Voi reveni în instituția BOR când părintele Arsenie Boca și părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa vor fi recunoscuți oficial că sunt preoți cu har deplin în BOR, prin anularea caterisirii lor și se va recunoaște greșeala Sinoadelor BOR care i-au caterisit.
Voi reveni în BOR atunci când Sinodul și Patriarhia Română îl vor cinsti cum se cuvine pe părintele Iustin Pârvu și nu-i vor cere să se dezică de trecutul său, pentru care a pătimit atâția ani.
4. Sute de mii de încarcerați din temnițele comuniste au trăit creștinește și mulți au dus viață sfântă, în timp ce oficialii instituției BOR s-au lepădat tacit de ei și nu s-au preocupat să le trimită vreun preot sau episcop pentru a le sluji Sfintele Taine. Femeile închise n-au avut nici măcar privilegiul bărbaților, care aveau printre ei și preoți închiși. Dacă aceste sute de mii de încarcerați și încarcerate au reușit zeci de ani să-și păstreze credința ortodoxă fără sprijinul instituției BOR, consider că Dumnezeu se va milostivi și de mine păcătosul. Amin!

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares