ASOCIATIA PENTRU MEMORIE IDENTITARA “CARPATII”

Biroul de presa

C O M U N I C A T

Asociația pentru Memorie Identitară „Carpații” a luat act cu indignare de inițiativa legislativă a parlamentarului liberal Raymond Luca, privind excluderea de la drepturile prevăzute prin Legea 221 / 2009, a foștilor deținuți politici condamnați de regimul totalitar antonescian, precum și de intenția declarată a autorităților de resort de a adopta această măsură.

Punctul de vedere al Guvernului, favorabil revizuirii, precum și discutarea acesteia, proiectată pentru marți 22 martie 2011, în Comisia Juridică a Camerei Deputaților, denotă intenția autorităților de a adopta această măsură legislativă.

Printre obiectele de activitate ale Asociației „Carpații”, fugurează și cinstirea și promovarea memoriei unor personalități care au avut un aport deosebit în lupta de Rezistență împotriva regimului totalitar-comunist, luptînd și sacrificîndu-se pentru Libertatea și Demnitatea națiunii române”. Credincioși acestui obiectiv precum și principiilor Statului de Drept, care exclud discriminarea pe motive politice sau ideologice, condamnăm cu fermitate inițiativa legislativă a liberalului Raymond Luca, pe care ne rezervăm dreptul de a o considera iresponsabilă, discriminatorie și menită să redeschidă vechi răni în societatea românească, periclitînd pacea socială.

Raymond Luca ignoră cu bună știință adevărul istoric conform căruia, peste 70 % din foștii deținuți politici anticomuniști au fost legionari, precum și faptul că majoritatea nucleelor de rezistență antocomunistă din munții României, au fost organizate de legionari. După cum, tot legionari au fost luptătorii parașutați de avioanele americane și executați de comuniști în 1953.

Mult mai grav ni se pare punctul de vedere al Guvernului Nr. 1546/16.06.2011. Constatăm că, documentul semnat de premierul Emil Boc, reia practic teze ale propagandei oficiale a regimului comunist.

Astfel, primul ministru afirmă că „în perioada postbelică, majoritatea statelor europene, democratice sau nu, au luat măsuri împotriva membrilor și susținătorilor organizațiilor de tip fascist și a colaboratorilor egimul nazist (condmanări în justiție, desalificare administrativă, lipsifrea temporasră de dfrepturi cetățenești, exproprieri, amenzi etc.)”, „măsuri punitive (…) implementate ca urmare a mai multor decizii luate la nivel internațional sau național”. Premierul concluzionează că „nu poate fi pusă pe același plan condamnarea celor care s-au împotrivit regimului comunist, în numele unui crez democratic, cu aceea a reprezenanților și militanților unei mișcări totalitare, extremiste, care doreau înlocuirea unui totalitarism cu altă formă de totalitarism”. Trebuie să observăm că onor consilierii d-lui prim ministru stau prost în privința cunoștințelor istorice, iar consultanța Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului și Memoriei Exilului Românesc pare a nu fi de nici un folos științific.

Cu acest prilej, ne facem datoria de a-l informa pe primul ministru Emil Boc, asupra faptului că Tribunalul Internațional de la Nurnberg nu a inculpat și nu a condamnat nici un legionar, Mișcarea Legionară nefigurînd pe lista organizațiilor fasciste interzise. În urma înaintării, în 1945-46, a unor memorii către autoritățile americane la Frankfurt am Main și Glasenbach (Austria) legionarii au fost exonerați de orice acuzație de crimă împoriva umanității ori crimă de război.

Mai mult decât atât – și documentele existente inclusiv la CNSAS susțin acest adevăr –serviciile secrete americane au stabilit colaborari cu legionarii încă din 1945, în scopul depistării elementelor comuniste infiltrate de sovietici cu scop subversiv în zona de ocupație americană.

După 1949, în cadrul unui proiect subordonat direct președinților Harry S. Truman și Vincent Auriol, între serviciile secrete americane și franceze și respectiv Mișcarea Legionară, s-a desfășurat o colaborare constînd în antrenarea și parașutarea pe tritoriul României ocupate de soviete a unor voluntari legionari cu scopul organizării de acțiuni informative și operative, în perspectiva declanșării unui război între blocul NATO și URSS. Toți legionarii parașutați au fost prinși de Securitate și executați.

De asemenea, documentele istorice și mărturiile supraviețiuitorilor, atestă că imediat după invadarea țării de către sovietici și instaurarea regimului comunist, legionarii au constituit în toate regiunile Carpaților românești structuri de rezistență armată, cu scopul declarat de a sprijini, prin acțiuni de gherilă, o eventuală ofensiva aliată împotriva URSS.

Menționăm că o mare parte a combatanților acestor grupuri de rezistență fuseseră închiși, ca legionari, între 1941 și 1944, printre ei numărîndu-se: Ion Gavrilă Ogoranu (Munții Făgărașului), frații Paragină (Munții Vrancei), Neculae Purcărea (Munții Argeșului), grupul Ungurașu-Baciu (masivul Uturea-Bacău), grupul Păun-Șercăianu (munții Buzăului) și mulți alții.

Oare dl prim ministru ori dl Raymond Luca își pot închipui că acești legionari luptau alături de aliații occidentali avînd ca scop instaurarea „unei alte forme de totalitarism”? Ori că americanii au colaborat cu ei, parașutîndu-i în România, pentru a înlocui comunismul cu fascismul?

Nu vrem să insistăm asupra absurdului acestor afirmații.

Iar cea mai bună garanție că legionarii militau pentru același regim întemeiat pe principiile statului de drept, se află în lucrarea „Destinee du nationalisme”, publicată în 1951 la Paris, în care Horia Sima recunoaște viabilitatea sistemului democratic de guvernare, punînd efectivele naționaliste din exil în slujba salvgardării acestui sistem aflat sub amenințarea expansiunii sovietice.

Etichetările pripite de genul „totalitarist” sau „fascist” sunt noțiuni a căror utilizare trebuie evitată, mai cu seamă în condițiile în care ele erau folosite intens de propaganda comunistă la adresa adversarilor politici, inclusiv a legionarilor. Prin reluarea lor, oficialitățile statului român de astăzi își însușesc, poate involuntar, punctele de vedere ale regimului ilegitim și criminal condamnat de altfel de președintele Traian Băsescu.

În opinia noastră, derapajele antidemocratice și cu caracter discriminatoriu, contrare principiilor fundamentale ale drepturilor omului, de genul inițiativei legislative a domnului Raymond Luca, susținută de Guvernul României, nu fac decât să confirme faptul că, România de astăzi continuă să fie condusă de oameni formați la școala defunctului regim comunist, incapabili să se debaraseze de șabloanele ideologiei al căror produs sunt, indiferent de apartenența politică din acest moment.

Considerăm că punerea în practică a acestei măsuri legislative nu face decât să redeștepte în societatea românească vechi tensiuni și resentimente, readucînd în actualitate fantomele și spaimele trecutului totalitar, și îndepărtînd mult perspectiva realizării unei reale reconcilieri naționale.

Asociația pentru Memorie Identitară „Carpații” cere cu fermitate Parlamentului României să nu adopte această inițiativă legislativă. Înainte de a vota, cerem tuturor parlamentarilor să își îndrepte gândul o clipă la cei ce, în urmă cu jumătate de secol, și-au sacrificat tinerețea și viața, pentru apărarea demnității și libertății poporului român, pentru ca noi astăzi să putem trăi într-un regim parlamentar.

Adoptarea modificării legii 221/2009 ar însemna condamnarea încă o dată a acestor luptători pentru Libertatea și Demnitatea poporului român.

În aceste condiții, ne rezervăm dreptul de a acționa în justiție pe cei care, în accepția noastră, aduc o ofensă memoriei acestor eroi, precum și acela de a face cunoscut forurilor internaționale acest incalificabil abuz împotriva drepturilor omului.

Asociația pentru Memorie Identitară „Carpații”

Președinte

Florin Dobrescu

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares