O instanț„ suedezp„ a pronunțat decizia potrivit c„reia desenele, Ónf„țiș‚nd profetul Muhamed nud Ómpreun„ cu soția sa de noua ani, de asemenea, nud„, sunt legale, achit‚nd, astfel, un politician local de acuzațiile de incitare la ur„ inter-rasial„.

Curtea de district din orașul Malmo a decis c„ afișul nu a facut abuz de legislația privind libertatea presei și a menținut Ón vigoare hot„r‚rea de achitare, din data de 3 martie 2011, pronunțat„ anterior de prima instanț„ Ón favoarea lui Carl P. Herslow, liderul Partidului Skane (Skanepartiet), c„ruia i-au fost aduse acuzații de agitație la ur„ Ómportiva unui grup etnic.

Afișul Ón cauz„ includea un text: “El are 53 ani, iar ea 9. Este aceasta nunta pe care dorim s„ o vedem Ón Skane?”

Herslow a confirmat c„ a creat un astfel de afiș, dar a contestat Ónvinuirile aduse, argument‚nd c„ afișul a avut scopul de a stimula dezbaterile privind islamul, care, a argumentat politicianul, este incompatibil cu democrația și egalitatea.

Cazul a fost adus la cunoștința Cancelarului Justiției (Justitiekanslern – JK), persoana oficial„ de cel mai Ónalt rang Ón justiția Suediei, care este responsabil și de urm„rirea cazurilor referitoare la libertatea expresiei.

Procurorul Bo Birgerson, reprezent‚ndu-l pe Cancelar Ón cauz„, a argumentat Ón instanț„ c„ distribuirea afișului manifest? disrespect faț„ de musulmani.

Afișul a fost confiscat la o Ónt‚lnire public„ ținut„ de Herslow și Partidul Skane Ón 2010.

Partidul Skane este un partid mic de dreapta, localizat Ón sudul Suediei. Partidul a fost creat Ón 1979 de c„tre Carl P. Herslow, cu scopul, inițial, de a protesta Ómpotriva monopolului statului suedez asupra radioului și televiziunii. Una din cerințele partidului era și auto-guvernarea pentru provincia Skane.

Sursa: AntiMedia

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares