La 24 martie, Ón cadrul celei de-a 16-a sesiuni a Consiliului ONU pentru drepturile omului, a fos adoptat„ rezoluția A/HRC/16/L.6 ”Stimularea drepturilor omului și a libert„ților fundamentale printr-o Ónțelegere mai profund„ a valorilor de baz„ ale umanit„ții”.

Textul rezoluției a fost depus de c„tre Federație Rus„ și susținut de un șir de state din Óntreaga lume.

Rezoluția introduce Ón circuitul internațional socal-politic noțiunea de valori tradiționale. Consiliul a confirmat c„ demnitatea, libertatea și responsabilitatea ca fiinsd valori tradiționale, Ómp„rt„șite de c„tre Óntreaga umanitate și fixate Ón acordurile internaționale.

őn rezoluție se recunoaște faptul c„ o mai profund„ Ónțelegere și respect al acestor valori contribuie la stimularea și ap„rarea drepturilor omului și al libert„ților de baz„. De asemenea, Consiliul a apreciat rolul important al familiei, comunit„ții, societ„ții și a instituțiilor de Ónv„ț„mÓnt Ón afirmarea și transmiterea valorilor tradiționale, chemÓnd toate statele s„ consoliteze rolul acestor instituții prin decizii de rigoare.

textul Rezoluției poate fi vizualizat aici:

G1111935

comentariu rapcea.ro: ”Vorbesc de pace /și-arat„ armele…”

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares