R„zboiul Ómpotriva dețin„torilor de torrente și a celor care le utilizeaz„ devine tot mai evident și trece de la nivelul de ameninț„ri la cel al faptelor concrete.

Dac„ acum dou„ zile s-a descoperit c„ Yahoo Messenger a Ónceput s„ cenzureze mesaje ce conțin linkuri c„tre filestube.com, un motor de c„utare pentru torrente, lupta este de fapt mult mai complex„.

Despre ce este vorba mai exact? La Ónceputul lunii martie, produc„torul american de filme† Camelot Distribution Group a Ónceput o urm„rire Ón instanț„ Ómpotriva Bit Torrent, privind 5.865 de utilizatori care au downloadat filmul “Nude Nuns with Big Guns”.

Compania spune c„ prejudiciul teoretic adus este de aproape 900 de milioane de dolari. Procesul Ón instanț„ cuprinde lista† IP-urilor celor aproape 6.000 de utilizatori, iar compania a cerut providerilor de internet s„ raporteze numele dețin„torului fiec„rui IP.

Cei de la wired.com au realizat și o aplicație care permite unui utilizator s„ verifice dac„ IP-ului calculatorului s„u se afl„ Ón lista celor vizați.

Un nou model de afaceri Ón industria muzical„ nu este suficient pentru combaterea nivelului Ónalt al pirateriei, ceea ce Ónseamn„ c„, pe viitor, cooperarea cu providerii de internet va trebui consolidat„, astfel Ónc‚t aceștia s„ Óși “asiste” clienții Ón momentul Ón care aceștia uploadeaz„ pe internet fișiere audio sau video. Providerii vor trebui s„ se asigure c„ utilizatorii de internet au drepturi de autor pe respectivele fișiere, iar Ón cazul Ón care nu au s„ semnaleze acest lucru organelor abilitate.
Astfel, IP-urile utilizatorilor respectivi vor fi puse imediat la dispoziția celor care pot lua m„suri Ómpotriva utilizatorilor care uploadeaz„ filme sau muzic„ pentru care nu dețin drepturi de autor.
Pentru anul 2011, se așteapt„ ca mai multe ț„ri din lume s„ adopte cadre legislative care s„ previn„ apariția și dezvoltarea pirateriei, așa cum au f„cut p‚n„ acum Franța, Coreea de Sud, Marea Britanie, Irlanda, Taiwan sau Chile.

Sursa: Blogul lui SACCSIV

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares