De pe HotNews afl„m c„ Ecuadorul il expulzeaza pe ambasadorul american, in urma dezvaluirilor din cablogramele Wikileaks. Motivul expulz„rii Ól constituie afirmațiile grave referitoare la suspiciunile de corupție din r‚ndul polițiștilor din Ecuador, informații care ar fi de notorietate public„.

M„ g‚ndeam cu tristețe cam ce ar trebui s„ scrie Ón cablogramele lor americanii despre noi, ca s„ se hot„rasc„ și oficialii noștrii s„ reacționeze cumva, m„car s„ le bat„ obrazul dac„ nu s„ Ói expulzeze. Așa c„ m-am g‚ndit la o list„ cu posibile informații marca Wikileaks:

– C„ americanii se preg„tesc s„ ne sterilizeze, s„ ne omoare copii și s„ ne v‚nd„ țara la chinezi

– C„ ne-au cedat deja (Ónc„ o dat„) rușilor sau marțienilor, care vor deschide o groap„ de deșeuri radioactive la noi.

– C„ politicienii, polițiștii, judec„torii, procurorii și toți funcționarii publici rom‚ni sunt de o cinste și corectitudine exemplar„, deși au fost tentați cu valize de bani de c„tre agenturilii str„ine, nici unul n-a pus botul.

Aceast„ ultim„ informație-bomb„ ar putea constitui un motiv de revolt„ din partea autorit„ților noastre. Acestea ar putea riposta cu o ap„rare de genul: ”Care a fost dom`le nenorocitul, t‚mpitul și idiotul care a f„cut asta ? Ar„tați-ni-l, dați-ne numele lui, și de m‚ine nu va mai lucra Ón Rom‚nia ! ”

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares