Din nou despre legionari, pro și contra…

La TVRR, invitat Ómpreun„ cu dl. Ion Varlaam, Ón data de 12.04.2011, pe tema perioadei interbelice, Ón special cu privire la legionari. Interesant un aspect pe care nu Ól cunoșteam, anume c„ imediat dup„ 89, Horia Sima a venit Ón secret Ón Rom‚nia, la invitația lui Virgil M„gureanu, și a purtat discuții (posibil negocieri) cu Ion Iliescu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *