Din presa ortodoxă, aflăm că prea osânditul (spre pierzanie) ”Patriarh” Daniel, își asigură locul în Iad, schimbând – la republicare, textul prohodului Mantuitorului nostru Iisus Hristos.

Din textul patristic al Prohodului– care se citeste la Denia Prohodului Domnului din seara de Vinerea Mare – , așa cum era din moși strămoși, au fost îndepărtate sau modificate toate pasajele referitoare la evrei și la decăderea spirituală a acestora, ca urmare a Crucificării Mântuitorului.

Aceste stihuri au fost indepartate.

Din STAREA ÎNTÂI au fost eliminate total:

56. Urmașii lui Iuda,
Din izvor adăpați
Și cu mană săturați demult, în pustiu,
În mormânt îl pun pe Hrănitorul lor.

58. Îngâmfat Israil,
Ucigașe popor !
Pentru ce pe Varava, pătimaș, slobozi,
Iar pe Domnul pentru ce Îl răstignești ?

62. Pizmăreț popor,
Ucigaș blestemat !
Rușinează-te măcar, înviind Hristos,
De mahrama și de giulgiurile Lui.

Din STAREA A DOUA au fost eliminate total:

33. Tu, ca Cel ce ești
De viață dătător, Cuvinte,
Pe iudei nu i-ai ucis, fiind răstignit;
Ba chiar și pe morții lor îi înviezi.

42. O, neam jidovesc
Îndărătnic, ce-ai primit arvuna !
Cunoscut-ai ridicarea Bisericii;
Pentru ce dar pe Hristos L-ai osândit ?

51. O, iudeilor !
Rușinați-vă măcar de morții
Înviați de Dătătorul vieții lor,
Cel pe Care, plini de pizmă, L-ați ucis.

(Acesta din urmă este singurul caz în care nu a avut loc o eliminare totală, însă – esențial pentru manipulatori – a fost schimbat “O, iudeilor !” cu “Fariseilor” !!!).

61. Cel făr de-nceput,
Veșnice Părinte, Fiu și Duh Sfânt,
Întărește stăpânirea mpăratilor
Împotriva dușmanilor, ca un bun.

Din STAREA A TREIA au fost eliminate total:

7. Cei hrăniți cu mană
Lovesc cu piciorul
În Binefăcătorul.

9. O, ce nebunie !
Pe Hristos omoară
Cei ce-au ucis pe profeți.

12. Zis-a înțeleptul:
“Groap-adâncă este
Gâtlejul jidovilor.”

13. La viclenii jidovi,
Căile lor strâmbe
Curse și ciulini sunt.

24. Pier răstignitorii,
Împărate-a toate,
Dumnezeiescule Fiu.

25. Toți pier, împreună,
În groapa pierzării,
Bărbații sângiuirilor.

Modificările ”corecte politic” aduse sub ”vântul” ecumenic ce bate (și împrăștie credința) prin Biserica Ortodoxă Română, de sub pulpana fluturândă a inconștientului Daniel Ciubotea (iartă-l Doamne, că nu știe ce face, și cum dă arvună diavolului pentru locul său în Iad) au revoltat pe mulții fii ai Bisericii.

Vocea Patriarhiei, prin organul său de presă, anunță ”lansarea ”cărții” Prohodul Domnului, Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos la  Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel”, menționându-se că e vorba despre o ediție ”îmbunătățită”, fără a face vorbire despre cenzura adusă textului canonic și motivele pentru care s-a făcut acest lucru, și din a cui putere.

Se vorbește în scurta prezentare, doar despre condițiile grafice deosebite (de parcă asta era important !), precizându-se ÎN MOD MINCINOS că ”textul este diortosit după cel grecesc și cuprinde toate strofele Prohodului, așezate astfel încât să poată fi cântate cu ușurință, după melodiile tradiționale. Textul este însoțit de succinte indicații tipiconale privitoare la slujba Deniei și cuprinde, spre final, ecteniile care se rostesc la înconjurarea bisericii cu Sfântul Epitaf.

Căutând în Dicționarul Explicativ al Limbii Române, aflăm că a diortosi înseamnă ”A îndrepta și a îmbunătăți limba cărților bisericești de slujbă”. Căutând textul grecesc al Prohodului Domnului, observăm că acesta are în cuprinsul său toate pasajele scoase de filo-jidanul nostru ”patriarh”. Oare după ce text ”grecesc” o fi făcut acesta ”diortosirea” !? Nu cumva, din nebăgare de seamă, o fi făcut-o după unul jidănesc ?!

Întrebarea legitimă care se pune, este: CU A CUI PUTERE ȘI AUTORITATE SE FACE ”diortosirea” UNUI TEXT LITURGHIC DE PRIMĂ IMPORTANȚĂ !? Potrivit Canonului 21 Trulan, nu e voie a se interveni în textul liturgic aprobat de autoritățile bisericii și de Tradiție. Cu privire la diortosirea unui text liturghic, se mai spune că aceasta se poate face de către orice preot, însă NUMAI ATUNCI CÂND CUVINTELE SUNT DEPĂȘITE, ȘI FĂRĂ A SE SCHIMBA SENSUL TEXTULUI, în caz contrar, textul fiind considerat a fi modificat în mod eretic !!!

Can. 103 Cartagina, prevede ca la liturghie se folosesc formulare liturgice aprobate de biserica. NU sunt admise improvizatiile liturgice.

Ce se întâmplă cu cărțile eretice ?! Potrivit Canonului 60 apostolic: în Biserică este interzisă răspândirea cărților false. Mai mult, potrivit Canonului 63 Trulan: toate cărțile eretice trebuie să se ardă.

Deci, în mod normal, toată ediția nouă apărută sub ”binecuvântarea” eretică a masonului Ciubotea Daniel, trebuie scoasă din biserici, de la pangare și ARSĂ !

În schimb, același ”Patriarh” tace ca omologul său în păpușoi, când vine vorba de badjocorirea lui Hristos de către evrei. De ce oare ?!

Ia priviți video-ul de mai jos, un fragment al unei emisiuni de ”divertisment” de la un post evreiesc, care face lecții ”amuzante” de istorie a evreilor, difuzată de Paștele creștinilor din 2009. Pe youtube, secvența respectivă are următorul avertisment: ”From the show “Toffee VeHa-Gorillah” – WARNING!!! Explicit and offensive anti-Christian material contained.” În mod normal, dministratorii youtube ar fi trebuit să scoată această filmare, întrucât este ofensatoare pentru creștini (au această clauză în tutorialul legal privind Termenii și Condițiile în care utilizatorii pot posta pe youtube). Faptul că nu este scoasă, îmi demonstrează încă o dată, daca mai era nevoie, că la nivel mondial EXISTĂ O OFENSIVĂ PUTERNIC ANTI-CREȘTINĂ:

Si o altă emisiune, în care Fecioara Maria si Iisus sunt badjocoriți, în hohotele de râs ale spectatorilor:
Culmea jidanismului la o televiziune din Israel…

Vezi mai multe video din film

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares