Un documentar uluitor despre ultimele descoperiri și teste efectuate de c„tre cercet„tori Ón domeniul replic„rii celulare și obținerii de organe viabile, din celulele pacientului.
Metoda este uluitor de simpl„ și nu implic„ manipularea genetic„. Se ia un organ de la un cadavru sau chiar de la un animal care are organe asem„n„toare omului (spre exemplu, ficatul de porc); se spal„ cu șampon p‚n„ devine translucid (se Ónl„tur„ toate celulele sangvine ale organului, p‚n„ r„m‚ne doar structura proteic„ a organului – ca un schelet al organului respectiv), apoi se introduc celule sanvine (de obicei celule stem) ale beneficiarului, care vor fi hr„nite cu nutrienți, vor creea leg„turi cu proteinele structurii organului. Apoi, sub influența unui curent electric slab, organul este ”re‚nviat”. Sun„ a scenariu SF, sau mai degrab„ a Frankenstein ? Documentarul de mai jos ESTE REAL, deja metoda este aplicat„ cu succes pentru transplantul de organe, pentru a nu mai ap„rea incompatibilit„țile și respingerea datorate diferențelor dintre donator și beneficiar.

Mai nou, se lucreaz„ la crearea unor ”modele” de organe standard, din proteine, pentru aceast„ procedur„, fiind deschis„ calea fabric„rii organelor de schimb Ón laborator. Așa cum se recunoaște Ón film, savanții au reușit s„ construiasc„ aproape toate organele omenești, cu o singur„ excepție: CREIERUL. La acest proiect se lucreaz„ Ónc„.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares