Consiliul Independent al Femeilor Evreice din Ucraina cer demontarea unui monument dedicat prizonierilor de rŃzboi germani asasina■i ţn ora║ul ucrainean Berdicev.

Organiza■ia considerŃ cŃ monumentul a fost instalat ilegal ║i condamnŃ inscrip■ia de pe frontispiciu: „Aici zac prizonierii de rŃzboi, victimele celui de al doilea rŃzboi mondial”.

Femeile evreice se aratŃ revoltate ║i de faptul cŃ monumentul este ţngrijit de serviciile de salubritate din ora║. „Ce este asta? Lipsa de respect fa■Ń de Ucraina, continuarea ocupa■iei a pŃmÔntului ucrainean sau reamintirea evreilor despre rena║terea nazismului ║i statutului deosebit al germanilor?” – se spune ţn declara■ia difuzatŃ de Consiliul Independent al Femeilor Evreice.

Organiza■ia evreiascŃ comunicŃ, de asemenea, cŃ memorialul a fost construit de cŃtre Uniunea PopularŃ pentru ţngrijirea mormintelor militarilor germani de origine germanŃ, care activeazŃ sub patronatul pre║edintelui Germaniei. Activi║tii evrei sunt revolta■i ║i de faptul cŃ monumentul a fost introdus ţn catalogul interna■ional al complexelor memoriale militare.

Consiliul Independent al Femeilor Evreice din Ucraina a anun■at cŃ va expedia note oficiale de protest conducerii Israelului, Ucrainei ║i Germaniei.

De pe AntiMedia

┬ę 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer