Susținerea și asumarea realizării autonomiei teritoriale a așa- zisului ținut secuiesc de catre U.D.M.R. reprezintă o încălcare a  prevederilor Constituției României și a legilor statului român. Este vorba despre autonomie teritorială ceea ce înseamnă atentat la unitatea și integritatea teritorială a României.Prin urmare, U.D.M.R. trebuie scos în afara legii ; în orice stat democrat din lume un partid sau o organizație care ar fi militat pemtru dezmembrarea teritorială a statului respectiv ar fi fost scoase în afara legii.

Iată ce prevede legislația românească în privința unitații și integrității teritoriale a României :

-Constituția României, art.1,alin.1, stipulează că : « România este stat național, suveran și independent, unitar si indivizibil » ;

-Constituția României, art.8, alin.2, prevede că : » partidele politice…contribuie la definirea și exprimarea voinței politice a cetațenilor respectînd suveranitatea națională, integritatea teritorială… »

Insistența neorevizioniștilor extremiști din U.D.M.R.( îi numim așa întrucît aceste elemente prin acțiunile lor atentează la unitatea și integritatea teritorială a statului român), de a nu recunoaște România ca fiind un stat național și unitar (de altfel, UDMR a refuzat să voteze Constituția în anul 1991)  este cu atît mai mult de condamnat  dacă facem referire și la art.152, alin.1, din Constituția României care prevede că : »dispozițiile prezentei Constituții privind caracterul național, independent, unitar și indivizibil al statului român, forma republicană de guvernare și integritatea teritorială…nu pot forma obiectul revizuirii ». Românii trebuie să știe și faptul că parlamentarii U.D.M.R. au încălcat și prevederile Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor. În această lege la Capitolul II, art.3, este consemnat « Jurămîntul de credință față de țară și popor » pe care fiecare deputat și senator ales este obligat să îl depună pentru a fi validat ca atare. Jurămîntul este următorul : »Jur credință patriei mele România, jur să respect Constituția și legile țării, jur să apăr democrația, drepturile și libertațile fundamentale ale cetațenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României… ». Concluzia este una singură : parlamentarii U.D.M.R.se situează în afara legii intrucît prin susținerea dar și solicitarea expresă a realizării autonomiei teritoriale a așa-zisului ținut secuiesc, și-au încălcat jurămîntul depus la intrarea în Parlamentul României !

Mai mult, prin susținerea realizării autonomiei teritoriale a așa-zisului ținut secuiesc, U.D.M.R. încalcă și prevederile Legii nr.511991 privind Siguranța Natională a României care la art.3, alin.a, stipulează ce constituie amenințări la adresa siguranței naționale a României : »planurile și acțiunile care vizează suprimarea sau știrbirea suveranității, unității, independenței sau indivizibilității statului român » iar la art.3, alin.h, : « inițierea, organizarea, săvîrșirea sau sprijinirea în orice mod a acțiunilor totalitariste sau extremiste de sorginte comunistă, fascistă, legionară sau de orice alta natură, rasiste, antisemite, revizioniste, separatiste care pot pune in pericol sub orice forma unitatea, integritatea teritorială a României… »

În continuare,  exemplificăm foarte pe scurt, deoarece exemplele pot fi numeroase, cu luări de poziții, mai recente, pro-autonomist teritoriale ale unor lideri și membrii ai U.D.M.R. :

– la 23 septembrie 2006, Marko Bella ( președinte al U.D.M.R. și vicepremier al României în guvernul Tariceanu, la aceea dată), la o reuniune a primarilor U.D.M.R. din judetele Covasna ,Harghita si Mureș, a afirmat în mod foarte clar ca este nevoie de autonomie teritorială pentru « Ținutul Seciuesc » ;

-la 15 martie 2009, la Cristuru Secuiesc, Marko Bella făcând referire la declarațiile unui politician român care spunea că « niciodată nu va fi autonomie teritorială », a spus că « niciodată » în limba română va însemna în limba maghiară « în curînd «  ;

– la 16 ianuarie 2011, la Realitatea Cluj Napoca, Eckstein Kovacs Peter, membru marcant al UDMR, consilier prezidețial, a declarat că este de acord cu solicitările privind autonomia teritorială a « Ținutului Secuiesc » ;

– februarie 2011, la Oradea, la Congresul X al U.D.M.R., Marko Bella a declarat că « autonomia teritorială a rămas o revendicare neâmplinită…dar evident autonomia poate fi marea prioritate a urmatorilor ani dacă deja există premisele acestei autonomii, în opinia mea aceste premise le-am și creat… ».

Este de reținut că despre autonomie teritorială se vorbește și în Programul U.D.M.R. pentru alegerile din 30 noiembrie 2008, unde la capitolul « Păstrarea identitații noastre » se menționează, între altele : »…U.D.M.R. dorește să realizeze formularea juridică și validarea pe cale legislativă a diferitelor forme de autonomie – inclusiv a celei teritoriale… »

Nu este întîplător faptul că propaganda și activitatea pro-autonomist teritorială  a  UDMR  sânt în deplină concordanță și se întrepătrund foarte bine cu declarațiile și manifestările pe aceeași linie ale unor lideri politici unguri de la Budapesta . Toate fac parte  din planul comun al Budapestei și UDMR de a realiza autonomia teritorială a ținutului secuiesc ( județele Covasna , Harghita și Mureș, în opinia lor) . Exemplele pot fi numeroase, în sensul celor menționate, dar consemnăm numai câteva :

– la 14 august 2010, la Gheorghieni, Vona Gabor, liderul partidului extremist JOBBIK, partid parlamentar în Ungaria, i-a îndemnat pe participanții la tabăra tineretului maghiar, organizată aici,  să ceară sprijin autorităților de la Budapesta pentru susținerea autonomiei teritoriale a maghiarilor ;

– la 12 martie 2011, la Tg.Mureș, Laszlo Kover, Președintele Parlamentului Ungariei, a afirmat că autonomia așa-zisului ținut secuiesc va avea întotdeauna sprijin din partea Ungariei ;

– la 15 martie 2011, la Miercurea Ciuc, Semjen Zsold, vicepremier al Ungariei, a declarat că : « noi sprijinim dezideratul obținerii autonomiei în zonele locuite de maghiari…iar în ținutul secuiesc să se acorde autonomie teritorială « .

Trebuie reținut faptul că,  potrivit tuturor uzanțelor diplomatice din lumea aceasta, liderii politici unguri, de la Budapesta, care au venit în România și au făcut  declarații de incitare la separatism pe criterii etnice și de sprijinire a realizării autonomiei teritoriale pentru minoritatea maghiară, practicând un amestec brutal în treburile interne ale altui stat, trebuiau declarați « persona non grata » și expulzați din țară. Declarațiile acestora constituie un grav atentat la siguranța națională a României și pot pune în pericol unitatea , suveranitatea  și integritatea teritorială a statului ! În situații de acest gen, instituția garantă a Constituției și instituțiile decizionale politic respectiv, Președinția, Parlamentul, Guvernul, prin prim ministru și ministru de externe, au obligația să iasă în fața cetățenilor acestei țări și prin declarații oficiale să condamne astfel de fapte, să solicite aplicarea neântîrziată a legilor țării, să înainteze note de protest conducerii statului ungar în care să solicite explicații ! Simplele declarații făcute pe holurile unor instituții, în fața unor reporteri sau amestecate cu declarații care au cu totul alt subiect nu reprezintă absolut nimic!     Și dacă este să reprezinte ceva, atunci reprezintă o complicitate tacită la ceea ce se întîmplă ! De ce ? Răspunsul este clar pentru orice cetățean român de bună credință !

autor: Colonel (r.) prof. Claudiu Aiudeanu

SURSA

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer