O ║coalŃ cre║tinŃ independentŃ din Stockholm a fost criticatŃ de Inspectoratul ¬colar dupŃ ce s-a aflat cŃ prezenta elevilor homosexualitatea ca fiind un pŃcat, conform scrierilor din Biblie.

Conducerea ║colii Andreas Gymnasium a fost aten■ionatŃ pentru nerespectarea cerin■elor legate de valorile fundamentale ale educa■iei ║colare”, se poate citi ţntr-o declara■ie a Inspectoratului. Avertismentul este “serios”, deoarece ║coala a mai fost aten■ionatŃ ţn trecut, ţn urma reclama■iilor primite de la un elev ţn 2010.

Directorul actual ║i-a ţnsu║it criticile Inspectoratului ║i a declarat cŃ va remedia situa■ia. “Trebuie sŃ muncim mai mult la dezvoltarea planului pentru un tratament egal.

Andreas Gymnasium, care se aflŃ ţn suburbia Solna ║i se adreseazŃ grupei de vÔrstŃ 16-19 ani, a mai fost ţn aten■ia presei ║i acum cÔ■iva ani pentru cŃ promova “alternative” la teoria evolu■ionistŃ, precum crea■ionismul ║i “designul inteligent”.

Sursa: FrontPress.ro

┬ę 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer