Curtea SupremŃ de Justi■ie din Brazilia a permis cŃsŃtoriile civile homosexuale.

Pentru adoptarea acestei hotŃrÔri au votat unanim to■i cei zece judecŃtori, creÔnd un precedent juridic, pe care l-ar putea urma alte structuri de stat, inclusiv ║i birourile notariale de stat, care sunt obligate sŃ ţnregistreze cŃsŃtoriile civile, comunicŃ „Daily Telegraph”.

homo 300x228 ╬n Brazilia au fost legalizate cŃsŃtoriile homosexuale minoritatiConform deciziei Cur■ii Supreme, perechile homosexuale dispun de drepturi egale cu familiile tradi■ionale, inclusiv ║i ţn ceea ce prive║te plata pensiei alimentare, primirea ţndemniza■iei ţn cazul mor■ii unuia dintre so■i, dreptul la mo║tenire.

Cererea cu privire la legalizarea cŃsŃtoriilor civile homosexuale a fost expediatŃ Cur■ii Supreme din Brazilia de cŃtre Procuratura General acum doi ani.

Potrivit publica■iei, Procuratura GeneralŃ a ţntreprins acest pas din motivul cŃ adoptarea proiectului de lege care egaleazŃ ţn dreptul familiile tradi■ionale ║i cuplurile gay este tŃrŃgŃnatŃ de zece ani.

Sursa: AntiMedia

┬ę 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer