rusi 300x200 Na■ionali║tii ru║i se reunesc ţn cadrul unei singure mi║cŃri internationalNa■ionali║tii ru║i au anun■at creare celei mai mari mi║cŃri na■ionaliste din Federa■ia RusŃ – „Russkie” („Ru║ii”), scopul cŃreia este „instaurarea unui guvern na■ional ║i declararea statului na■ional rus”. Noua organiza■ie este condusŃ de fo║tii membri ║i lideri ai mi║cŃrilor na■ionaliste scoase ţn afara legii „Mi║carea ╬mpotriva Imigra■iei Nelegale” ║i „Uniunea SlavŃ”. Pre║edintele Consiliului Na■ional Suprem a fost ales Dmitrii Dedu║kin. ╬ntr-un interviul acordat agen■iei de ║tiri „Novii Reghion” el a precizat cŃ ţn toate regiunile Federa■iei Ruse, cu excep■ia republicilor Daghestan, Cecenia ║i Ingu║etia, unde „nu existŃ popula■ie ruseascŃ”, urmeazŃ a fi create filiale ale mi║cŃrii.

Demu║kin a subliniat cŃ ţn prezent „nu existŃ nicio organiza■ie, partid care ar reprezenta interesele ru║ilor”.

„ExistŃ comuni║ti, liberali, birocra■i, „partidele ho■ilor ║i ║mecherilor”, iar un partid al ru║ilor nu existŃ. Vom lupta pentru solidaritatea etnopoliticŃ a tuturor ru║ilor”, a declarat el.

Sursa: AntiMedia

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

┬ę 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares