Ateismul caut„ c„i de Óntoarcere pe meleagurile Moldovei. O scen„ desprins„ parc„ din vremurile de trist„ amintire, cÓnd pionierii și comsomoliștii erau chemați s„ picheteze bisericile de Paști, s-a desf„șurat pe 6 mai, Ón Chișin„u.

13 persoane au ieșit cu cearșafuri Ón fața sediului Televiziunii Naționale din Moldova pentru a protesta Ómpotriva prezentatorilor TV care salut„ cu “Hristos a Ónviat!”. “Dac„ nu veți Ónceta s„ ne discriminați, vom chema aici toți ateiștii, agnosticii și liga musulman„!”, amenințau ei.

Cei 13 s-au plÓns c„ li se Óncalc„ drepturile și c„ sÓnt discriminați. “SOS! Ne sufoc„m f„r„ drepturi!” – scria pe unul din cearșafuri. “Opriți azi discriminarea”, scria pe alt cearșaf.

Protestatarii, care spre deosebire de tineretul ateist de alt„ dat„ nu au fost Ómbiați cu Ónghețat„, turte dulci și pirojoace, lihniți și obijduiți, i-au reproșat paznicului televiziunii c„ nu-i filmeaz„. PÓn„ la urm„ ei s-au filmat și și-au f„cut poze singuri, pentru a da importanț„ momentului.

De†Savatie Bastovoi

Comentariu rapcea.ro: Cretinoizii de la Hyde Park, care au confiscat grupul de discuții Paul Goma, prin frații Brega, sunt unii și aceiași cu cei care organizeaz„ paradele homosexuale din Chișin„u, cu sprijin de la Soroș și mai nou, de la noul organ media al lui V‚ntu, Vox Publica.

Ei au primit suport logistic și experiența celor de la Noii Golani, prin liderul acestui grupuscul, George Simion. Așa se vede adev„rata faț„ a ”unioniștilor” de la Noii Golani și Asociația 21 decembrie (recte Theodor M„rieș, care susține din umbr„ ”noii golani”) : anarhiști, neo-cripto-comuniști, ateiști și homosexuali.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares