Prezent„m Ón urm„toarele r‚nduri† lista primului Comitet Central al Partidului Muncitoresc(Comunist) Rom‚n din februarie 1948, Ón roșu not‚nd numele membrilor evrei.

Secretarul General al PMR: Gheorghe Gheorghiu Dej.

Secretari: Ana Pauker, Teohari Georgescu, Vasile Lica, Lothar R„d„ceanu.

Membrii Comitetului Central:†Gheorghe Apostol, Alexa Augustin,†Emil Bodn„raș, Petre Boril„, Chivu Stoica, Iosif Chișinevschi, Miron Constantinescu, Constanța Cr„ciun, Dumitru Coliu,†Liuba Chișinevschi, Mihai Dalea, Alexandru Dr„ghici, Fheorghe Florescu, Teodor Iord„chescu,†Mișa Levin, Gheorghe I. Maurer,†Alexandru Maghioroș, Mihail Moraru, Constantin Mateescu, Ion Niculi, Ion Pas, Constantin P‚rvulescu, Emil Popa,†Iosif Rangheț, Leonte R„utu, Eugenia R„d„ceanu, Niculae Radavanovici, William Sader, Leontin S„l„jan,†Barbu Solomon, Avram Serban, Zaharia T„nase, Olipmpia Țenescu, Ștefan Voitec, Gheorghe Vasilachi, Vasile Vaida.

Astfel,† obținem proporția de 44% de evrei† din CC, amint‚nd c„ secretariatul partidului era format†exclusiv din evrei. †Coform recens„m‚ntului din anul 1930, num„rul evreilor Ón Rom‚nia constituia 4% din totalul de locuitori.

Sursa: Destainuit

Comentariu rapcea.ro: Articolul de mai sus, descrie doar structura Comitetului Central al Partidului Comunist Rom‚n, Óns„ componența evreiasc„ din r‚ndurile partidelor comuniste ”naționale” din alte ț„ri fostul bloc comunist european a fost și mai mare. Spre exemplu, din r‚ndurile membrilor fondatori ai Partidului Comunist Rom‚n, 92% dintre membrii fondatori erau de etnie evreiasc„.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares