Danemarca a decis unilateral reintroducerea controlului la frontiere, motiv‚nd creșterea criminalit„ții trans-frontaliere. Comisia European„ a criticat imediat gestul guvernului danez și a cerut explicații.

copenhagendenmarkmap_400Autorit„țile daneze pl„nuiesc s„ investeasc„ 20 de milioane de euro Ón personal și echipament pentru controlul granițelor. Controalele vor include porturile, graniĢa terestr„ cu Germania ļi podul Oresund pe care Danemarca Ól Ómparte cu Suedia. Dac„ vor trece de parlament, m„surile vor fi implementate Ón maxim trei s„pt„m‚ni.
Decizia autorit„ților daneze vine ca reacție la ineficiența securit„ții granițelor uniunii și a riscului crescut de criminalitate. „Vedem o creștere a criminalit„ții trans-frontaliere: droguri, rețele de crim„ organizat„ est europene, trafic de ființe umane, sp„lare de bani… Unul dintre cele mai eficiente moduri de a le combate este controlul la frontiere”, a explicat decizia ministrul de finanțe Claus Hjort Frederiksen. őn fața criticilor, ministrul danez al integr„rii a negat faptul c„ țara sa ar introduce controlul regulat al tuturor pașapoartelor, reafirm‚nd c„ decizia vizeaz„ exclusiv oprirea criminalit„ții trans-frontaliere. Hjort Frederiksen a insistat c„ verific„rile vor fi aleatorii și ele „se vor supune cadrului spațiului Schengen”.
Comisia European„ a reacționat imediat și a cerut explicații guvernului danez. „Vrem s„ fie clar c„ nu putem și nu vom accepta acțiuni care Ónseamn„ un pas Ónapoi de la tratatul UE cu privire la libera circulație a bunurilor și persoanelor Ón interiorul granițelor sale.”, a spus daneza Pia Ahrenkilde Hansen, purt„toare de cuv‚nt a CE la conferința de pres„ obișnuit„ de joi, 12 mai. O serie de analiști sunt de p„rere c„ avem de-a face nu doar cu o problem„ a imigrației din estul Europei, ci și cu afluxul mare de imigranți și refugiați Ón urma revoluțiilor arabe. M„sura surprinde cu at‚t mai mult cu c‚t Ón primul semestru al lui 2012 Danemarca va prelua conducerea UE.
denmarkborder_400Decizia danez„ are Óns„ și explicații interne. őn Danemarca o poziție de forț„ Ómpotriva imigrației o are Partidul Poporului Danez. Guvernul minoritar de centru-dreapta are nevoie de susținerea acestei formațiuni de dreapta Ón reformele interne. Ca atare a fost de acord s„-i dea curs solicit„rilor cu privire la controlul strict al granițelor. La r‚ndul ei, șefa partidului popular a susținut c„ turiștii germani nu vor fi ținta controalelor, „majoritatea lor vor fi primiți cu un salut și un z‚mbet.” Ținta evident„ sunt imigranții.
Martin Schulz, șeful socialiștilor din Parlamentul European, a acuzat guvernul danez de populism, critic‚nd ca nejustificat argumentul problemei refugiaților africani din sudul Europei care ar avea efecte Ón nordul continentului. „Este inacceptabil pentru vreun guvern s„ suspende at‚t de brusc libert„țile fundamentale ale cet„țenilor europeni”. őn schimb ministrul german de interne Hans-Peter Friedrich a recunoscut c„ pot fi situații care cer m„suri suplimentare, cum ar fi cazul unor „presiuni migraționiste excepționale”, Óns„ a cerut mai degrab„ g„sirea unor m„suri flexibile și temporare.
Conform acordului Schengen, ț„rile aderente pot reintroduce controlul la frontiere numai Ón baza unei „ameninț„ri serioase” la adresa securit„ții. Situațiile acestea pot varia de la presiuni migraționiste la circulația unor fani ai cluburilor sportive, cunoscuți pentru violența lor. Acordul Schengen a fost semnat Ón 1985 Ón Luxemburg, Ón orașul cu același nume, și a intrat Ón vigoare Ón 1995. Din el fac parte 22 de ț„ri membre UE dar și Norvegia, Elveția și Islanda, dar nu Marea Britanie sau Irlanda.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares