Un nou test medical programat s„ asalteze piața din Marea Britanie anul viitor are ca scop informarea pacienților cu privire la durata lor de viaț„. Firește, un astfel de act nu intr„ Ón scen„ lipsit de controvers„.

Testul propus m„soar„ telomerii, acele regiuni de ADN repetitiv situat la cap„tul fiec„rui cromozom.† Lungimea telomerilor, se pare, este direct corelat„ cu ritmul de Ómb„tr‚nire biologic„ a unei persoane și de aceea cercet„torii doresc s„ le ofere oamenilor o perspectiv„ asupra intervalului cronologic pe care Ól au la dispoziție Ón mod natural ca s„ Óși continue existența trupeasc„.

Testul, dezvoltat Ón cadrul Centrului Național Spaniol de Cercetare Oncologic„, va fi comercializat prin compania Life Lenght, care se afl„ Ón tratative cu marile companii de diagnosticare medical„ din Europa. Atunci c‚nd va fi pus„ Ón v‚nzare, Ón 2012, procedura va costa aproximativ 700 de dolari.

Testul decurge simplu: pacientului i se recolteaz„ o mostr„ de s‚nge Ón cadrul analiz„rii c„reia se m„soar„ lungimea telomerilor, cei care determin„ v‚rsta biologic„ a persoanei. Studiile au demonstrat c„ cei cu telomeri mai scurți au durate de viaț„ mai mici dec‚t indivizii cu telomeri lungi.

Sursa: Ziarul Adev„rul

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares