Cum combatem Noua Ordine Mondiala? (I)

de Mihai Rapcea

Aflăm din ce în ce mai multe informații despre fața ascunsă a politicii, despre statul totalitar planetar pregătit de către păpușarii din umbră ai forțelor oculte ce doresc să își impună dictatura totală asupra umanității. Filme, articole, dovezi ale existenței și punerii în aplicare a acestor planuri diabolice, anti-divine și anti-umane, ajung din ce în ce mai des la cunoștința publicului.

În acest context, o intrebare revine din ce în ce mai des pe buzele tuturor: CE PUTEM FACE !? CE POT FACE EU ? după ce am aflat toate aceste grozăvii…

În cele ce urmează, fără a avea pretenția unei cunoașteri absolute pe această temă, sau a unor informații sau apartenențe secrete la cine știe ce grupare anti-globalizare, vom căuta să lansăm o dezbatere constructivă, să schițăm un plan de acțiune, o „piramidă a necesităților”, care să ajute la contracararea acțiunilor satanic inspirate ale celor ce urmăresc supremația planetară.

Nu putem face o analiză a mijloacelor și măsurilor ce pot fi întreprinse pentru a combate ceea ce personajul principal al romanului „Caietele lui Turner” (Turner`s Diary – by William Luther Pierce alias Andrew Macdonald) denumea ZOG (Zionist Over Government), fără a analiza care este starea națiunilor, a oamenilor cărora le este adresat apelul / îndemnul de a lupta împotriva planurilor ocultei planetare.

Fără discuție, în ciuda avântului tehnologic fără precedent, umanitatea cunoaște simultan o decandență și o decădere a individului, relevată prin inversarea valorilor și lipsa unor repere culturale, morale și religioase autentice.


S-a ajuns aici din cauza permanentei erodări a principalelor forțe ce stau la baza Statului: Armata, Biserica și FAMILIA.

Așa-zisa „emancipare a femeii” a distrus și bruma de educație pe care femeia-mamă o dădea copiilor în familie, sarcina educațională a individului în formare revenind preponderent Statului și Mass-mediei, în detrimentul Familiei și Bisericii.

În prezent, ne confruntăm cu o rată a analfabetismului în creștere la nivel mondial, cu o creștere a numărului de persoane bolnave, iar arta și cultura ultimelor decenii au încetat aproape să mai producă valori care să se ridice măcar la nivelul celor din secolele trecute.

Trăim într-o epocă a decadenței, a inversării valorilor, în care suntem învățați de mici că binele, virtutea și valorile morale sunt desuete, iar pentru a reuși în viață, ni se oferă la tot pasul modele vicioase ale reușitei prin hoție, fraudă și crimă.

Există unele voci care afirmă în mod perfid că rasa umană, distructivă prin excelență, sălbatică și cuceritoare, va sfârși prin a se auto-distruge împreună cu „nava cosmică” (Planeta Pământ) cu care călătorește prin imensitatea Universului. Aceste voci afirmă inutilitatea oricărui demers contrar, căutând să demonstreze că avem înscrise în genele noastre curzimea, nepăsarea și dorința de distrugere a mediului înconjurător și a noastră înșine ca specie.

Astfel de opinii prezintă în mod trunchiat lucrurile, omițând să prezinte întregul adevăr despre ființa umană și despre umanitate în ansamblul ei, venind în contradicție cu adevărul revelat al Ortodoxiei, potrivit căreia omul este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.

Nu este însă de neglijat o analiză atentă a modului în care Umanitatea a fost “ajutată” să ajungă în starea deplorabilă în care se află în prezent.

Rădăcinile decadenței le aflăm în zorii Francmasoneriei moderne, a perioadei revoluției franceze, când satanismul „luminii masonice” a lansat sloganul „cu matele ultimului popa sa spânzuram pe ultimul rege“.

Ulterior, planul de acțiune al „iluminaților” a fost dezvăluit lumii întregi prin celebrele „Protocoale ale Înțelepților Sionului”, vehement negate și în ziua de astăzi, dar de a căror veridicitate cutremurătoare ne putem convinge comparand realitățile pe care le trăim în prezent, cu dezideratele acelui text, apărut în anul 1881 !!!

Natural, orice demers de combatere a planurilor ocultei financiare planetare nu va putea funcționa decât potrivit principiului ce afirmă că „Binele este absența Răului”, după cum Întunericul nu poate exista decât în abesența Luminii.

De aceea, demersurile fiecărui om care dorește să lupte împotriva instaurării Statului Planetar Totalitar constau în principal în INVERSAREA PROCESULUI DE DECADENȚĂ LA CARE INDIVIDUL ȘI SOCIETATEA SUNT SUPUȘI CLIPĂ DE CLIPĂ.

Este esențial să înțelegem faptul că LUPTA împotriva instaurării dictaturii mondiale planetare este un concept mult mai amplu decât clasica idee a înfruntării „față în față” a doi combatanți (sau grupuri de combatanți – armate), finalizată cu înfrângerea – respectiv victoria unuia dintre aceștia.

LUPTA împotriva instaurării dictaturii mondiale planetare este în fapt un mod de a fi, de a trăi, o reacție amplă și continuă a individului, respectiv a maselor de indivizi ce au devenit conștienți de pericolul instaurării Noii Ordini Mondiale, în scopul de a combate respectiv împiedica ca acest vis al mondializării să devină realitate – în forma dorită de forșele satanice și demoniace care urmăresc controlul total al acestei planete.

Atragem atenția asupra acestui aspect întrucât multe persoane care află despre realitățile ascunse ale agendei Noii Ordini Mondiale simt nevoia să facă fizic ceva, orice, pentru a-și manifesta dezacordul/răspunsul față de aceste planuri.

Prima reacție a unei persoane care dă nas în nas cu aceste realități, este să semneze petiții online de protest, sau memorii, adresate sau nu cuiva anume, sau chiar să răspundă apelului de a participa la mitinguri sau adunări publice de protest pe anumite teme (care de obicei nu au un rezultat concret), rămânând cu sentimentul că a făcut „ceva” și că părerea lui contează, căzând apoi în starea de nepăsare și indiferență pe care o avea înainte de aflarea respectivei informații, în timp dobândind chiar o stare de blazare la primirea unor astfel de informații.

Tocmai de aceea considerăm necesar să dezvoltăm ideea de LUPTĂ împotriva instaurării dictaturii mondiale planetare, prin mijloace eficiente, de lungă durată, care în final să vizeze combaterea Răului Planetar reprezentat de Oculta Mondială prin transformarea în bine a oamenilor, care se va reflecta, la momentul potrivit (cand agenda Noii Ordini Mondiale – va ajunge în punctul în care va încerca impunerea fățișă a Guvernului Planetar) printr-o reacție solidară excepțională de împotrivire a oamenilor din întreaga lume.

Se spune că „înțelpții au o lume comună”, iar noblețea ideilor generoase, în armonie cu Adevărul divin, transcende orice cutume sau prejudecăți. Este necesar să devenim conștienți că cei ce se vor solidariza în jurul unor principii de viață sănătoase, morale și religioase, se vor opune Noii Ordini Mondiale indiferent de religia pe care o au.

Mai mult decât atât, trebuie înțeles faptul că nu este indiferent dacă o persoană sau un milion de persoane dintr-o populație anume a aflat sau “s-a trezit” la realitatea crudă a adevărurilor agendei Noii Ordini Mondiale.

Din perspectivă psihologică, oamenii, umanitatea în ansamblul ei – este conectată la un imens rezervor psihic colectiv, denumit „subconștient/inconștient colectiv” în psihologie, ce cunoaște mai multe straturi de informație, și la care grupurile de indivizi se raportează în funcție de identitatea lor (popoare, credințe, rase, etc.).

Dacă un grup suficient de mare de persoane dintr-o anumită comunitate dobândește o anumită informație/cunoaștere referitoare la un anumit lucru, experiența a arătat că există o masă critică, un o proporție matematică a membrilor comunității, dincolo de care această informație devine mai ușor de asimilat și de către restul membrilor comunității respective (în special de către cei mai tineri).

Tocmai de aceea, reacțiile ce vor apare în urma acestui gen de „luptă” a cunoașterii, vor uimi în final chiar și pe aceia care nu cred în utilitatea unui astfel de demers.

Cum se realizează aceasta ? Vom trece la o enumerare și analiză succintă a acestor etape și modalități de luptă eficientă a individului contra Noii Ordini M ondiale:

1.INFORMAREA CORECTĂ. Reprezintă primul pas, pe care mulți l-au făcut deja, mai mult sau mai puțin. Interesul manifestat de către indivizi față de cealaltă față, ascunsă a realității, este semnul inteligenței și al curiozității ce caracterizează în mod obișnuit, natural, orice ființă umană. Informațiile care ne dezvăluie adevărata direcție a societății și statului, se lovește în prima fază de neâncrederea individului, care analizează lucrurile prin comparație cu informațiile asimilate anterior.

Aici apar două capcane, întreținute prin intermediul mass-mediei de către forțele ce controlează deja de mută vreme aceste mijloace de informare/dezinformare în masă: capcana conformismului, în care individul respinge informațiile noi, întrucât ele nu coincid cu ceea ce „crede lumea” despre realitatea cotidiană; Capcana „teoriei conspirației” – potrivit căreia cei ce vehiculează astfel de infomații sunt niște fanteziști, ratați, inadaptați, sau chiar bolnavi psihic.

Depășirea barajului mediatic implică un efort inteligent de a căuta, înțelege și asimila informațiile, prin mijloacele pe care procedeele de logică ni le pun la dispoziție.

2. DEZVOLTAREA DISCERNĂMÂNTULUI. Odată ce am înțeles că există o față ascunsă a lucrurilor și evenimentelor istorice pe care le trăim, este necesar să ne dezvoltăm capacitatea de a discerne între informațiile false, adacadabrante și fanteziste cu care sunt amenstecate uneori informațiile reale referitoare la agenda Noii Ordini Mondiale și a mijloacelor prin care se urmărește impunerea acestor planuri.

De multe ori, pentru ca o informație reală să fie discreditată și aruncată în derizoriu, forțele oculte ce controlează mass-media, aruncă în scenă informații false,dar credibile, care ațâță imaginația publicului. Fiind greu de controlat și verificat, aceste „informații” otrăvesc mințile celor ce caută adevărul din spatele lor, deviază cautarea acestora în hățișul steril al unor dezbateri fără noimă pe teme ce tind să aibă din ce în ce mai mică legătură cu realitatea.

Dezvoltarea discernământului presupune o analiză atentă a informațiilor, prin compararea acestora cu alte informații, provenite din alte surse, verificarea lor (dacă este posibil acest lucru), și nu în ultimul rând, analizarea lor din perspectiva realităților cotidiene (comparația dintre cauze și efecte ne poate fi de mare ajutor în acest sens).

3. ADEZIUNEA LA VALORILE SPIRITUALE ȘI MORALE AUTENTICE.

Orice analiză a informațiilor primite este lipsită de valoare, în lipsa unui sistem de referință, a unei raportări permanente la un set de valori și principii de viață sănătoase, în concordanță cu Adevărurile Evanghelice ale religiei Creștin Ortodoxe (in cazul nostru).

A „păzi” în permanență poruncile ce ne-au fost lăsate de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, a analiza totul prin raportare la aceste principii, constituie cheia de boltă a edificării unui discernământ spiritual autentic, de natură să ne clarifice informațiile dobândite, și care să ne ajute în a opune o rezistență activă în lupta împotriva Noii Ordini Mondiale.

4. UN MOD DE VIAȚĂ SĂNĂTOS.

Nu există liniștea și pacea, sau starea de spirit necesare unui efort susținut în direcția contracarării Noii Ordini Mondiale, în lipsa unei stări de sănătate înfloritoare, a fiecăruia dintre noi. Un individ bolnav, cu probleme grave de sănătate este obligat prin natura împrejurărilor să se concentreze mai mult asupra stării lui, decât asupra împrejurărilor exterioare.

Mai mult, starea de boală ne poate împiedica să acționăm concret, eficient, atunci când va veni momentul, în vederea stopării măsurilor impuse de Guvernul Mondial din umbră. Cand ne referim la starea de boală, realizăm faptul că o mare parte a oamenilor trăiesc de cele mai multe ori în mod inconștient într-o stare de anormalitate, nesănătoasă, de boală uneori cronicizată. Din ce în ce mai mulți oameni, tineri și bătrâni, suferă de obezitate, boli cardiovasculare, sau deficiențe ale sistemului imunitar, nemaivorbind de explozia de cancere.

Practicarea sportului, a mișcării în aer liber, dușurile scoțiene (alternarea rapidă a apei calde cu cea rece, dimineața), un regim alimentar pe cât posibil lacto-vegetarian, postul alimentar, eliminarea pe cât posibil din alimentație a zahărului rafinat, a făinii albe și a grăsimilor animale, renunțarea totală la fumat și la consumul de alcool în exces, consmul alimentelor fără aditivi alimentari periculoși pentru sănătate, eliminarea din uzul casnic (pentru prepararea alimentelor, consum sau igiena corporală) a produselor ce conțin fluoruri (apa curentă, pasta de dinți, etc.) toate acestea ne ajută să ne menținem o stare de sănătate excelentă.

Acest aspect este esențial, întrucât o importantă componentă a agendei secrete a Noii Ordini Mondiale presupune îmbolnăvirea gradată a populației, crearea unei dependențe din ce în ce mai mari de produsele farmaceutice, și chiar micșorarea numărului de locuitori ai planetei prin vaccinarea populației cu vaccinuri infectate cu virusi mortali.

va urma…

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *