C O M U N I C A T

Reprezentanții Uniunii Naționale Vatra Românească, Asociației Noua Dreaptă, Societății Cultural Patriotice ‘Avram Iancu’, Societatea Culturală ASTRA, reuniți la Târgu Mureș în ziua de 11 iunie 2011, reafirmându-și adeziunea la valorile fundamentale ale spiritualității românești

– analizând situația economică, socială și politică a României;

– constatând degradarea continuă a climatului economic, social și moral;

– consemnând ofensiva continuă a forțelor antinaționale sprijinite de structurile politice ale puterilor care au guvernat România din 1989;

– neliniștiți de atacurile continue la adresa valorilor fundamentale ale națiunii române de către extremiștii din U.D.M.R.

– îngrijorați de lipsa de perspective a tinerei generații determinată să plece peste hotare.

Consideră necesar să se adreseze tuturor locuitorilor din spațiul românesc precum și românilor de pretutindeni, indiferent de vârstă, stare socială, apartenență politică sau etnică cerându-le:

– guvernanților și coaliției care îi susține, încetarea oricăror acțiuni care conduc la învrăjbire, sărăcire, umilire și decădere morală;

– ca prin mijloace de convingere democratică consultarea populară în problemele esențiale ale viitorului românilor și a României (legea învățământului, revizuirea Constituției, reorganizarea administrativă, legea minorităților); adoptarea legilor organice exclusiv după dezbaterea lor cu reprezentanții societății civile, a instituțiilor și organizațiilor profesionale și legiferarea lor doar prin consens cu toate forțele politice;

– să evidențieze și sancționeze orice abatere de la cadrul legal;

– instituțiilor administrației publice să se pună în slujba cetățeanului, să elimine orice posibilitate de umilire a poporului român și istoriei sale;

– să ia atitudine, în orice situație, împotriva încălcării prevederilor constituționale a celor care le încalcă, indiferent de funcție, rang, apartenență politică.

Cerem organelor abilitate ale statului român, Parlamentului și Președinției precum și forțelor politice să facă demersurile necesare pentru intrarea în legalitate a UDMR ca o primă cale pentru eliminarea din viața politică din România a ilegalului, minciunii, favoritismului și perpetuarea ideii de dublă măsură, care are ca esența umilirea populației românești, privilegind prin situarea unei organizații pretins culturale deasupra prevederilor constituționale.

Așteptăm din partea tuturor forțelor politice, constituite legal, să ia atitudine împotriva discriminărilor la care sunt supuse organizațiile culturale românești în raport cu statutul de formațiune favorizată și plătită din banii contribuabilului român majoritar acordat UDMR.

Reafirmând respectul romanului pentru membrii oricăror etnii care și-au găsit un cămin în acest spațiu carpato-danubiano-pontic cerem Președinției, Parlamentului, fiecărui partid parlamentar, în parte, precum și organizațiilor civice să își delimiteze clar pozițiile față de proiectele și programele revizioniste promovate de UDMR care nu urmăresc altceva decât dezmembrarea României, încălcarea tratatelor de pace încheiate după primul război mondial și implicit, umilirea României ca stat și a romanilor ca națiune și popor. România având o contribuție esențială la păstrarea creștinătății și apărarea acțiunilor împotriva Europei civilizate la care a stat stavilă la hotarele acesteia.

În același sens cerem Președinției și coaliției puterii forțelor politice, în consens cu celelalte forțe politice să elimine ‘dictatura’ minorităților etnice asupra majorității respingând șantajul murdar și trădător al UDMR.

Facem apel la toate cultele religioase să se abțină de la a se pune în slujba unor forțe politice antinaționale și să facă toate eforturile necesare pentru crearea unui climat de concordie socială și respectare a preceptelor moralei creștine.

Pornind de la principiul că dacă ne este bine tuturor cu atât mai bine ne este fiecăruia, facem apel la întărirea spiritului civic, apărarea valorilor tradiționale ale poporului român și ale respectului valorilor spirituale ale fiecărei membru al națiunii române.

Să fie oprită tentativa perfidă a dușmanilor românilor din Transilvania transpusă în practică prin unealta lor la guvernare UDMR, statul român să nu se autoabandoneze și șă-și exercite menirea de a fi al tuturor în mod egal, legiuitorul să fie prudent la asumarea unor legi propuse și susținute cu șantaj politic din partea UDMR.

Toate partidele politice românești să facă un set de problematici comune pentru toți românii, să sprijine cauza națională, făcând abstracție de șantajul UDMR în actele de guvernare care sunt periculoase pentru România viitoare și pentru stabilitatea în zona geografică în care ne aflăm.

În numele acestor organizații cultural-patriotice s-a hotărât constituirea unei delegații reprezentative formată din președinții acestora care să solicite întrevederi cu Președintele României, Primul – Ministru și președinții celor două Camere ale Parlamentului României în vederea implicării acestora ca parte civică a societății românești în comisii și la toate entitățile lucrative ale autorităților centrale ale statului, fără de care să nu se ia nici o măsură legislativă care să încalce drepturile câștigate prin jertfă de sânge de generații ale poporului român.

Adunarea ia act de proiectul politic propus de Asociația Noua Dreaptă și Uniunea Vatra Românească denumit Partidul Naționalist și sprijină această inițiativă în vederea creării unui pol naționalist care să acceadă în Parlamentul României la alegerile din anul 2012.

Târgu Mureș 11.06.2011

Uniunea Națională Vatra Românească   Președinte  Ing. Petru – Florin Oproiescu
Societatea Cultural ASTRA   Președinte Prof.univ.dr. Dumitru Acu
Societatea Cultural Patriotică ‘Avram Iancu’   Președinte  Prof. Victor Bercea
Asociația Noua Dreaptă   Președinte av. Tudor Ionescu

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer