La 22 iunie 1941, trupele române și germane au trecut granița cu URSS, punând în aplicare  Planul ultrasecret Barbarossa al lui Hitler. La București, mulți aflaseră despre începutul războiului din est cu doar câteva zile înainte.


În noaptea de 21/22 iunie 1941, generalul I. Iacobici, ministrul Apărării Naționale, a decretat mobilizarea armatei de uscat, de aer și a marinei, începând cu ora 24.00. În dimineața zilei de 22 iunie 1941, Germania și aliații ei au declanșat operațiunea Barbarossa, de invadare a URSS. În aceeași zi, românii au putut citi proclamația generalului Ion Antonescu, care le cerea adeziunea, „pentru Rege, pentru țară, ca să răzbunăm nedreptatea, ca să întemeiem lumea nouă, ca să cinstim numele de români, cu Dumnezeu înainte”.  Printr-un ordin de zi, Ion Antonescu i-a îmbărbătat pe soldați cu un discurs memorabil: „Vă ordon: Treceți Prutul. Zdrobiți vrăjmașul din răsărit și din miazănoapte. Dezrobiți din jugul roșu al bolșevismului pe frații noștri cotropiți.

Reîmpliniți în trupul țării glia străbună a Basarabilor și codrii voievodali ai Bucovinei, ogoarele și plaiurile voastre”. Despre un „război mare și sfânt” le-a vorbit românilor și Mihai Antonescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, într-un discurs transmis pe calea undelor radio. În timp ce soldații români mărșăluiau peste Prut, în ritmul versurilor patriotice „Azi, Prutul unește pe bravii români/Și Nistrul al nostru e iar/Jurăm că un pas înapoi nu vom da/Din Tisa la Nistru vrem hotar”, cei de acasă se rugau pentru victoria lor. La 11.30, în piețele orașelor, românii s-au strâns pentru rugăciune timp de un sfert de oră. Apoi au jucat hora unirii și au cântat imnul național.  Pentru câteva ceasuri, avântați de gândul unirii cu frații de „dincolo”, păreau să fi uitat ororile războiului ce se anunța.
Peste patru ani, la 23 august 1944, soldații și ofițerii ce porniseră „războiul sfânt” contra „satanei bolșevice” au fost înștiințați că armata română pornise alt război – contra „hidrei hi­tleriste”.

“Români, vă chem la luptă, la lupta sfântă, în contra prăvălitorilor civilizației și bisericii, ai dreptății și propriilor noastre drepturi, la lupta sfântă pentru Neam și pentru Rege.”
general Ion Antonescu
proclamație către țară, 22 iunie 1941


Ordinul de luptă al lui Antonescu

“V-am făgăduit din prima zi a noii Domnii și a luptei mele naționale să vă duc la biruință; să șterg pata de dezonoare din cartea Neamului și umbra de umilire de pe fruntea și epoleții voștri.

Azi, a sosit ceasul celei mai sfinte lupte, lupta drepturilor strămoșești și a Bisericii, lupta pentru vetrele și altarele românești de totdeauna. Ostași, Vă ordon: Treceți Prutul!

Sdrobiți vrăjmașii din răsărit și miazănoapte. Desrobiți din jugul roșu al bolșevismului pe frații noștri cotropiți. Reîmpliniți în trupul țării glia străbună a Basarabilor și codrii voevodali ai Bucovinei, ogoarele și plaiurile voastre.

Ostași,

Plecați azi pe drumul biruințelor lui Ștefan cel Mare ca să cuprindeți cu jertfa voastră ceea ce au supus strămoșii noștri cu lupta lor. Înainte. Fiți mândri că veacurile ne-au lăsat aci straja dreptății și zid de cetate creștină. Fiți vrednici de trecutul românesc.

Ostași,

Înainte. Să luptați pentru gloria Neamului. Să muriți pentru vatra părinților și a copiilor voștri. Să cinstiți prin vitejia voastră amintirea lui Mihai Vodă și a lui Ștefan cel Mare, a martirilor și eroilor căzuți în pământul veșniciei noastre cu gândul țintă la Dumnezeu.

Să luptați pentru desrobirea fraților noștri, a Basarabiei și Bucovinei, pentru cinstirea bisericilor, a vieții și a căminurilor batjocorite de păgâni cotropitori.

Să luptați pentru a ne răzbuna umilirea și nedreptatea. V-o cere Neamul, Regele și Generalul Vostru.

Ostași,

Izbânda va fi a noastră. La luptă.

Cu Dumnezeu înainte!”

*Comandant de căpetenie al Armatei: Generalul Antonescu 22 iunie 1941

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer