Miting APADAR la Cotroceni: Cerem ca Israelul sa comemoreze suferinta romanilor anti-comunisti

Către:

PREȘEDENȚIA ROMÂNIEI

În atenția

Domnului PREȘEDINTE TRAIAN BĂSESCU

Subscrisa Asociația Pentru Apărarea Drepturilor Apatrizilor și Refugiaților (APADAR), cu sediul în București, str. Batiștei nr. 11, sector 2, prin vice-președinte av. Rapcea Mihai, vă solicităm respectuos să țineți seama de următoarele realități istorice – în relațiile cu reprezentanții Statului Israael precum și cei ai comunității evreiești:

După cum bine cunoașteți, comunitatea mozaică din România trăiește și muncește în bună pace, chiar dacă istoria acestor meleaguri a fost zbuciumată, plină de controverse  și de multe ori sângeroasă. Prezența în România a Primului Ministru Israelian Benjamin Netanyahu – în aceste zile – reprezintă un prilej pentru noi, de a încerca să clarificăm împreună, sincer și deschis, “activitatea” unor evrei-comuniști în epoca postbelică din România (Al Doilea Război Mondial).

28 iunie 1940 – A insemnat invadarea României de către trupele sovietice, având ca rezultat, anexarea Basarabiei, Bucovinei și a Ținutului Herța,  precum și preluarea puterii locale de către evreii-comuniști. Este o lovitură grea, pe care românii au simțit-o în suflet, și totodată începutul ofensivei comuniste împotriva  Țării și a Neamului Românesc.

23 august 1944 – România era “eliberată” de Armata Roșie și “ocupată” de cea mai odioasă diktatură comunistă! Trebuie să precizăm că la instalarea  prin forță a comunismului, evreii au avut un rol preponderent și  condamnabil din punct de vedere istoric ! Componența de peste 90% a evreilor-comuniști, printre fondatorii Partidului Comunist Român (în fapt komisari sovietici de etnie mozaică) veniți în România pe tancurile rusești, a însemnat scufundarea Țării în întunericul celor 45 de ani de teroare roșie comunistă.

După fatidicul an 1944, spirala istorică a suferinței românești a crescut inexorabil, atrăgând în ea zeci de milioane de români deportați, uciși, închiși în temnițele comuniste, privați de cele mai elementare drepturi în lagărul comunist. Întregul popor român a fost martirizat, deviat de la cursul său istoric firesc, amputat prin distrugerea unei întregi generații de intelectuali și înlocuirea acestora cu pseudo-valori de sortginte comunistă, a căror influență este prezentă și continuă și în ziua de astăzi.

Excelență,

Nu putem să uităm că marea majoritate a “torționarilor” și “educatorilor” din iadul închisorilor comuniste, care au schingiuit și torturat  sunt de mii de români (opozanți ai regimului comunist) au fost de etnie mozaică.

Cu titlu de exemplu, amintim că numai torționarul evreu Bondarenco Pantelimon (Pantiușa), general și fost șef al D.G.S.P. din august 1948, ministru adjunct și locțiitor al ministrului de Interne (1949-1956) se face responsabil de moartea a peste 400.000 de victime anti-comuniste din închisori și lagăre.

Pentru o reintrare în normalitate, amintiți-vă de Sanctitatea Sa, Papa Benedict, care și-a cerut pe bună dreptate scuze pentru responsabilitatea creștină în legătură cu antisemitismul, și a cerut evreilor și creștinilor : *să se unească pentru a întări relațiile și să continue să meargă împreună pe drumul reconcilierii și fraternității .*

Nu așteptăm scuze, pentru că noi știm că doar Dumnezeu, în Mila sa nemărginită, are puterea de a ierta cu adevărat, și doar Lui ar fi înțelept ca evreii vinovați de aceste crime să îi ceară iertare !

Ce puteti face  d-voastră, în numele românilor din România și din întreaga lume, este să adoptați o poziție corectă față de crimele săvârșite de evreii comuniști,  și să condamnați public holocaustul komunist.

Mai nou, recenta obraznicie a reprezentanților Muzeului Holocaustului din SUA care pretind Băncii Naționale a României să retragă o emisie numismatică care cuprinde patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Romane, o apreciem ca un atac la adresa Creștinismului Ortodox și ne aduce în situația de a ne face ne indoim de bunele intentii ale evreilor americani.

Vă reamintim de asemenea recentele declarații ale Președintelui Statului Israel, dl. Shimon Peres, potrivit cărora acesta a afirmat că „ au cumpărat” Romania, alături de alte țări, iar Israelul are o poziție bună ne-având probleme, sunt jicnitoare și alarmante din perspectiva reconcilierii pe care o dorim cu toții .

Excelență,

În spiritul acestui ADEVĂR, având în vedere proxima vizită oficială a Primului Ministru al Israelului Benjamin Netanyahu în țara noastră, am aprecia ca pe un gest de solidaritate cu victimele comunismului din România, dacă și Excelența Voastră și Premierul ISraelian  ați condamna public comunismul ca doctrină politică și socială care a dus la moartea și distrugerea materială și morală a milioane de români.

De altfel bilanțul funebru al victimelor globala ale acestei nefaste ideologii comuniste ridică numărul global al acestora la peste 100 milioane în întreaga lume, fiind cea mai distructivă ideologie din istoria Umanității.

O astfel de luare de poziție nu ar constitui de altfel decât un binemeritat gest de respect față de poporul român, având în vedere faptul că toți șefii de stat din România post-decembristă au onorat memoria victimelor nazismului, vizitând muzeul Holocaustului cu ocazia vizitelor oficiale în Israel, și regretând în numele umanității care ne caracterizează ca popor, pierderile suferite de coreligionarii domnului Benjamin Netanyahu.

În același spirit al regretului față de pierderile suferite de poporul român, ar fi meritoriu dacă ați binevoi ca, pe parcursul vizitei d-lui Netanyahu în România, ați onora împreună memoria victimelor comunismului, vizitând Memorialul Sighet sau unul dintre abatoarele umane comuniste (Jilava, Aiud sau Gherla).

Pentru o mai bună informare, vă prezentăm în continuare, o  enumerare succintă, a listei celor mai proeminenți evrei-comuniști, răspunzători de holocaustul komunist din România, țară pentru care au luptat și au murit bunicii, părinții, și frații noștri!

O rugăm pe Excelența Voastră să agreeze expresia înaltei noastre considerații.

Anexa 1

Lista  evreilor-comuniști care au pus mâna pe România după 1944

 • Ana Pauker ( Hannah Rabinshon) poreclită”Stalin cu fustă”; secretar gen. al CC al Partidului Comunist Român (1944-1948).
 • Ella Diamantestein-secretara Annei Pauker.
 • Ilca Melinescu(Ilka Wasserman)-șefă a MAE;directoarea editurii Cartea Rusă.
 • Carol Lustig-director MAE(1948-1952).
 • Ana Toma(Ana Grossman) –soția lui Pantelei Botnarenko,șeful Securității;ministru la MAE (1950-1952).
 • Avram I.Bunaciu(Abraham Gutman)-ministru al justiției(1948-1952);ambasador la ONU(1956-1957);ministru MAE(1958-1961).
 • Leonte Răutu(Lev Oigenstein)-membru CC al PCR (1948-1972) și multe alte funcții înalte.
 • Miron Constantinescu(Meher Cohen)-membru al CC al PCR;ministru al Minelor.
 • Ghizela Vass– membru CC al PCR (1948-1984);membru în conducerea Comitetului Democratic Evreiesc în 1950.
 • Leopold Filderman-Preș. al Comisiei Superioare de Epurație de pe lânga Federația Uniunilor de Comunități Evreiești.
 • Gheorghe Apostol(Aaron Gerschwin)-conducătoral PCR;contracandidat al lui N. Ceaușescu (1945-1988).
 • Heinrich Kreidl-secretar gen. în Min. Lucrarilor.
 • Jean Coller-șef Direcția de cadre(1945-1950).
 • Walter Roman(Erno Neulander) evreu din Oradea;șef al direcției Politice a Armatei;tatăl lui Petre Roman (Prim Ministru al României 1989-1991).
 • Silviu Brucan(Saul Bruckner)conducătorul campaniei de bolșevizare a României;ambasador la Washington (1956-1962).
 • Leonte Tismaneanu(Enea Leon Tismenețki) redactor șef la editura PCR;profesor la Fac. de Marxism-Leninism;tatăl lui Volodea Tismaneanu, actual președinte al IICCMER.
  • Alexandru Nicholschi(Boris Grundberg);evreu basarabean,șef NKVD pt. România;șef la DGSP/MAI (1948-1961).
  • George Silviu(Gersch Golinger); secretar gen. al MAI (1946-1953).
  • Teohari Georgescu(Burah Tescovici) agent NKVD;ministru MAI (1944-1952).
  • Moises Haupt-general,comandant militar al Bucureștiului (1944-1950).

Lista este lungă și cuprinde încă  211 nume de evrei-comuniști!

Vicepresedinte APADAR

Av. Rapcea Mihai                                                                                        23.06.2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *