Neonazismul din Germania nu mai este asociat cu imaginea unui b„rbat brutal deoarece la partidele de extrem„ dreapta au Ónceput s„ adere tot mai multe femei, scrie publicația german„ Die Welt.

őn același timp, observ„ publicația, rolul femeilor Ón partidele neonaziste a cunoscut o schimbare esențial„. őn locul prietenelor și mamelor membrilor de partid vin adepte a viziunilor de extrem„ dreapta care sunt gata s„ participe activ Ón viața politic„ a ț„rii.

“Num„rul femeilor care ader„ la formațiunile de extrema dreapt„ a crescut simțitor”, spune experții pe problemele extremismului Andrea Ropke și Andreas Speit. Potrivitul lui, fiecare al treilea membru al partidelor de extrem„ dreapta constituie reprezentantele sexului slab. Pe l‚ng„ aceasta, a devenit a crescut simțitor num„rul femeilor Ón structurile de partid din Berlin și Brandenburg.

Expertul afirm„ c„ femeile acord„ o susținere substanțial„ structurilor de partid: ele organizeaz„ jocurile de fotbal și festivaluri pentru copii. Astfel de activit„ți sunt numite ]n cadrul partidelor “consolidare comunitar„”.

“O mam„ cu mulți copii atrage mai mulți aleg„tori dec‚t un b„rbat cu tatuaje pe tot corpul care scandeaz„ lozinci xenofobe”, afirm„ Andreas Speit. Mulți oameni tind s„ cread„ c„ Ón cazul Ón care partidul este reprezentat de femei, el nu este at‚t de r„u, observ„ el. Se pare c„ strategia naționaliștilor funcționaz„: Ón Saxonia-Anhalt extrema dreapt„ a reușit s„ acumuleze un num„r impresionant de voturi.

őn politica de extrema dreapt„, femeile prefer„ subiectele legate de problemele sociale și ecologice. Pe l‚ng„ aceasta, ele pledeaz„ activ pentru valorile familiei tradiționale: Ón pofida faptului c„ ocup„ posturi importante Ón cadrul partidelor, ele continu„ s„ se poziționeze ca mame și gospodine, observ„ publicația german„.

Sursa: AntiMedia

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares