Cu cine și cât vorbești la telefon, unde te afli în momentul convorbirii, ce site-uri vizitezi, pentru cât timp, cui scrii e-mailuri și sms-uri etc. – toate aceste date vor fi stocate timp de 6 luni de furnizorii serviciilor de telefonie și internet, adică de firme private, cu interese private. Cum este posibil? Guvernul recidivează și scoate pe tapet un proiect de lege care prevede reținerea acestor date timp de 6 luni, cu toate că o inițiativă similară a fost declarată neconsitituțională în 2009 pe motiv că încalcă drepturi conferite de Constituție – secretul corespondenței și dreptul la exprimare.

Culmea cinismului, ignorând decizia Curții Consituționale, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) supune acest proiect dezbaterii publice.

Reținerea acestor date ar urma să fie obligatorie pentru furnizorii de servicii și rețele publice de comunicații electronice. Ele vor fi puse la dispoziția „organelor” în scopul utilizării acestora în cadrul activităților de prevenire, de cercetare, de descoperire și de urmărire a infracțiunilor grave

“Prezenta lege nu se aplică în ceea ce privește conținutul comunicării sau informațiilor consultate în timpul utilizării unei rețele de comunicații electronice, în aceste cazuri fiind aplicabile prevederile Codului de procedură penală și cele din legile speciale în materie”, se precizează în proiect.

Prin infracțiunile grave se numără terorismul, infracțiunile transnaționale, cele săvârșite de un grup infracțional organizat, pruncuciderea, vătămarea corporală gravă, violul, tâlhăria, act sexual cu un minor, distrugere, ultraj, evadare și înlesnirea evadării, infracțiunile de falsuri în înscrisuri, asociere pentru săvârșirea de infracțiuni, furt calificat, înșelăciune, infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene, infracțiunea de falsificare de instrumente de plată electronică, infracțiunea de evaziune fiscală, pornografia infantilă, șantajul etc.

Datele care vor fi reținute timp de 6 luni

a) date necesare pentru urmărirea și identificarea sursei unei comunicări;
b) date necesare pentru identificarea destinației unei comunicări;
c) date necesare pentru a determina data, ora și durata comunicării;
d) date necesare pentru identificarea tipului de comunicare;
e) date necesare pentru identificarea echipamentului de comunicație al utilizatorului sau a dispozitivelor ce servesc utilizatorului drept echipament;
f) date necesare pentru identificarea locației echipamentului de comunicații mobile.

În cazul rețelelor de telefonie fixă și mobilă vor fi avute în vedere numărul de telefon apelant precum și numele și adresa abonatului sau ale utilizatorului înregistrat.

În cazul serviciilor de acces la internet, poștă electronică și telefonie prin internet vor fi reținute datele referitoare la identificatorul/identificatorii alocat/alocați utilizatorilor, identificatorul de utilizator și numărul de telefon alocate pentru efectuarea oricărei comunicări prin rețeaua publică de telefonie; numele și adresa abonatului sau ale utilizatorului înregistrat, căruia i s-a alocat o adresă Internet Protocol (IP), un identificator de utilizator sau un număr de telefon, la momentul comunicării.

Datele necesare pentru identificarea destinației unei comunicări cuprind:

a) în cazul rețelelor de telefonie fixă și mobilă: numărul format/apelat/numerele formate/apelate și, în cazurile care includ servicii suplimentare precum redirecționarea sau transferul apelului, numărul/numerele către care este dirijat apelul; numele și adresa/adresele abonatului/abonaților ori ale utilizatorului/utilizatorilor înregistrat/înregistrați;
b) în cazul serviciilor de poștă electronică și telefonie prin internet: identificatorul utilizatorului sau numărul de telefon al destinatarului/destinatarilor unui apel telefonic prin internet; numele și adresa/adresele abonatului/abonaților sau ale utilizatorului/utilizatorilor înregistrat/înregistrați și identificatorul utilizatorului destinatar al comunicării.

Datele necesare pentru a determina data, ora și durata comunicării cuprind:

a) în cazul rețelelor de telefonie fixă și mobilă: data și ora inițierii și încheierii unei comunicări;
b) în cazul serviciilor de acces la internet, poștă electronică și telefonie prin internet: data și ora conectării la și ale deconectării de la serviciul de acces la internet, adresa IP alocată dinamic sau static unei comunicări de furnizorul de servicii de acces la internet, precum și identificatorul abonatului sau al utilizatorului înregistrat; data și ora conectării la și ale deconectării de la serviciul de poștă electronică sau de telefonie prin internet.

Datele necesare pentru identificarea tipului de comunicare cuprind:

a) în cazul rețelelor de telefonie fixă și mobilă: informații privind serviciul de telefonie utilizat;
b) în cazul comunicărilor prin serviciul de poștă electronică și de telefonie prin internet: informații privind serviciul de acces la internet utilizat.

Datele necesare pentru identificarea echipamentului de comunicație al utilizatorului sau a dispozitivelor ce servesc utilizatorului drept echipament cuprind:

a) în cazul rețelelor de telefonie fixă: numărul de telefon apelant și numărul de telefon apelat;
b) în cazul rețelelor de telefonie mobilă: numărul de telefon al apelantului și numărul de telefon apelat; identitatea internațională de abonat mobil (IMSI) a apelantului; identitatea internațională a echipamentului mobil (IMEI) a apelantului; identitatea IMSI a apelatului; identitatea IMEI a apelatului; în cazul serviciilor anonime preplătite: data și ora activării inițiale a serviciului, precum și identificatorul celulei din care a fost activat serviciul;
c) în cazul serviciilor de acces la internet, poștă electronică și telefonie prin internet: numărul de telefon al apelantului în cazul accesului prin dial-up; linia DSL sau alt punct terminal al celui care inițiază comunicarea.

Datele necesare pentru identificarea locației echipamentului de comunicații mobile cuprind:

a) identificatorul celulei la începutul comunicării;
b) datele care permit stabilirea localizării geografice a celulelor, prin referire la identificatorul acestora, pe durata în care datele comunicării sunt reținute.

Potrivit proiectului de lege, furnizorii de rețele publice de comunicații și furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, pe lângă datele reținute potrivit prezentei legi, pot reține, sub rezerva consimțământului, și alte date necesare activității lor comerciale, și anume pentru facturare sau plăți pentru interconenctare, precum și date prelucrate potrivit legii, la cererea clienților, în scopuri de comercializare ori în vederea furnizării de servicii, numai cu acordul prealabil al persoanei ale cărei date sunt prelucrate.

La finalul celor 6 luni, toate datele reținute trebuie să fie distruse prin proceduri automatizate, ireversibil.

Justificări

În nota de fundamentare a proiectului de lege, se arată că datele referitoare la utilizarea comunicațiilor electronice sunt deosebit de importante și, în consecință, reprezintă un instrument valoros în vederea prevenirii, cercetării, descoperirii și urmăririi penale a infracțiunilor și, în special, a criminalității organizate.

“Dată fiind importanța datelor de trafic și localizare pentru cercetarea, descoperirea și urmărirea penală a infracțiunilor, după cum s-a demonstrat prin cercetări și experiența practică a mai multor state membre, la nivel european s-a simțit nevoia de a se asigura că datele generate sau prelucrate în cursul furnizării serviciilor de comunicații, sunt păstrate pentru o anumită perioadă, de către furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului sau de rețele publice de comunicații”, susține ministerul condus de Valerian Vreme.

Potrivit aceleiași note, în data de 15 martie 2006 a fost adoptată Directiva 2006/24/CE privind reținerea datelor generate sau procesate în cadrul activității de furnizare de servicii de comunicații electronice destinate publicului sau de rețele publice de comunicații și de modificare a Directivei 2002/58/CE. Directiva 2006/24/CE prevede obligația furnizorilor de servicii de comunicații electronice destinate publicului sau de rețele publice de comunicații de a asigura crearea unor baze de date în vederea păstrării, pe o perioadă de timp cuprinsă între 6 și 24 de luni, sub rezerva condițiilor prevăzute de directivă și a avut ca termen limită de transpunere data de 15 septembrie 2007.

Întrucât termenul pentru transpunere a Directivei 2006/24/CE expirase, în data de 27 noiembrie 2007 Comisia Europeană a trimis României o scrisoare privind declanșarea primei faze a procedurii de încălcare a acquis-ului comunitar – punerea în întârziere, în conformitate cu prevederile art. 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (fostul art. 226 din Tratatul CE), pentru ne-comunicarea măsurilor naționale de transpunere a Directivei 2006/24/CE, iar la 23 septembrie 2008, un aviz motivat prin care invita România să ia măsurile necesare de conformare cu acquis-ul comunitar în cauză.

Urmare a acestei aviz motivat, Parlamentul României a adoptat la 18 noiembrie 2008 Legea nr. 298 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului sau de rețele publice de comunicații, precum și pentru modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

Ulterior, la data de 8 octombrie 2009, Curtea Constituțională a României a constatat, prin decizia nr. 1258, că dispozițiile Legii nr. 298/2008 sunt neconstituționale, legea fiind abrogată.

“În contextul în care legea de transpunere a Directivei 2006/24/CE nu mai produce efecte juridice, iar România nu a adoptat noi norme legislative de transpunere a acestei Directive, Comisia Europeană a declanșat împotriva autorităților române o nouă acțiune de punere în întârziere (conform scrisorii nr. C(2011) 4111 din 16 iunie 2011) – cauza 2011/2089, prin care solicită transmiterea măsurilor naționale privind transpunerea directivei în cauză, în termen de două luni de la data primirii adresei”, sustine Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale.

Potrivit aceluiași document, proiectul de lege ar trebui adoptat pentru a evita intrarea în cea de-a doua fază a procedurii de infringement.

Sursa: BuzzNews

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares