Ast„zi, la Palatul Cotroceni, am reluat demersul de s„pt„m‚na trecut„. O delegație APADAR – Noua Dreapt„, s-a deplasat la Președenție pentru o discuție cu consilierul prezidențial Ón probleme de politic„ extern„. Dup„ cum se vede din filmulețul de mai jos, la Cotroceni domnește haosul. La munc„ nu se afla dec‚t un singur consilier, și acela pe probleme sociale, cu care am refuzat s„ discut„m, deoarece problema ridicat„ de noi nu era de competența d‚nsului.

Deci cam așa stau lucrurile cu ”președintele tuturor rom‚nilor” c‚nd vine vorba despre interesul național și dialogul cu ONG-urile.

Iat„ Ón continuare memoriul nostru, ce exprim„ poziția societ„ții civile (singura exprimat„ p‚n„ acum !) Ón chestiunea relațiilor cu reprezentanții Statului Israel.
Memoriul APADAR c„tre Presedenția Rom‚niei Ón problema litigiului dintre Statul Palestinian si Statul Israel

Și filmarea de la ”locul faptei”:

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares