Alarm„ General„

de Radu Pietreanu

Dintr-un veac de oboseal„
Dintr-un somn de zi cu zi
Doar alarma general„
Ne-ar putea cumva trezi
Soarta noastr„ cea nefast„
N-avem cui s-o imput„m
Am ajuns o marf„ proast„
N-avem cui pe bani s-o d„m
Ca in piaț„ pe tarab„
Suntem permanent expuși
Si v‚nduți Ón mare grab„
La francezi, la nemți, la ruși
Conștiințe Ón mizerie
Un național incest
Degradarea nu ne sperie
Dar ni-e frica de protest
Nu ne pl‚ngem c„ se fur„
Ci c„ n-a r„mas nimic
Am ajuns f„r„ m„sur„
Propriul nostru inamic
Astept„m s„ ne salveze
Poate-un nou Hohenzollern?
N-a r„mas s„ lumineze
Niciun bec pe plan intern?
Mama noastr„ n„sc„toare
De eroi și patrioți
S-a reprofilat azi oare
Pe bastarzi, cretini și hoți?
Cum ar fi, la o adic„
Eu și el și ea și tu
S„ ne vindecam de fric„
S„-nv„ț„m s„ spunem NU
NU hoției generale
NU sistemului greșit
NU acestor haimanale
Ahtiate de profit
NU retarzilor politici
NU maimuțelor de stat
NU acestor sifilitici
Ce-au scos țara la mezat
Si t„cerea e o boala
Si avem si leac la ea
O alarm„ general„
S„-nv„ț„m s„ spunem DA
DA valorilor morale
DA puterii de-a crea
DA problemei sociale
Ce se poate rezolva
DA imaginii Ón lume
DA m‚ndriei de-a fi om
DA puterii de-a da nume
Unui prunc, sau r‚u, sau pom
Oare am murit cu toții?
S‚ngele ni s-a r„cit?
Cum de sunt la c‚rm„ hoții
Si s„rac e cel cinstit?
Cum s„ progres„m Ón viaț„
C‚nd vin televiziuni
Si ne-aduc eroi in faț„
Curve, cocalari, nebuni?
Pentru ce s„-mi chinui anii?
S-ajung inginer s„rac?
C‚nd inculții fac azi banii
Pentru ce s„-nv„ț la Bac?
Dac„ liderii n-au școal„
At‚t mai putem spera
O alarm„ general„
Ce din morți ne-ar Ónvia
Nu-nțeleg de ce ni-e fric„
De murit oricum murim
Hai cu toți la o adic„
Si alarma s-o pornim!

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares