China dezvoltŃ arme cu puls electromagnetic pe care ar putea sŃ le foloseascŃ ţmpotriva portavioanelor americane, ţntr-un eventual conflict pe tema Taiwanului.

 

China dezvoltŃ arme cu puls electomagnetic armata 2China dezvolta arme cu puls electomagnetic

 

Fragmente ale studiului Centrului Na■ional pentru Informa■ii privind efectele letale ale armelor cuápulselectromagneticá(EMP) ║i ale celor cu microunde de mare putere (HPM) au arŃtat cŃ acesteáarmeáfac parte din arsenalul chinez numit “buzduganul asasinului”, care ar permite Chinei, inferioarŃ din punct de vedere tehnologic, sŃ ţnvingŃ for■ele militare aleáSUA, scrie Washington Times.

Armele cuápulsáelectromagneticácopiazŃápulsul de raze gamma cauzat de o explozie nuclearŃ, care distruge toate echipamentele electronice, inclusiv computerele ║i automobilele, pe suprafe■e vaste.

Raportul declasificat, redactat ţn 2005 ║i ob■inut de Arhiva Na■ionalŃ de Securitate, o organiza■ie privatŃ, oferŃ detalii despre armeleáEMPáde■inute deChinaá║i planurile pentru folosirea lor, transmite Mediafax.

“Pentru utilizarea ţmpotrivaáTaiwanuluiChinaáar putea detona la o altitudine mult mai micŃ (30-40 de kilometri) pentru a limita efecteleáEMPála Taiwan ║i imediata vecinŃtate a sa”, aratŃ raportul. “Racheta balisticŃ cu razŃ medie de ac■iune DF-21 a fost men■ionatŃ ca platformŃ pentru un atac cuáEMPáţmpotrivaTaiwanului“, adaugŃ textul.

Conform raportului,áChinaáa efectuat teste cuáEMPápe ║oareci, ║obolani, iepuri, cÔini ║i maimu■e, care au suferit probleme la ochi, creier, oase, mŃduvŃ ║i alte organe. “Este clar cŃ adevŃratul scop al experimentelor medicale chineze este sŃ afle poten■ialele efecte umane ale expunerii laáEMPáputernice ║i la radia■ii (cu microunde de mare putere)”.

Sursa: Ziua Veche

 

CategoryUncategorized
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

┬ę 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares