„A fi pentru a ști, a ști pentru a avea, a avea pentru a putea, a putea pentru a face, a face pentru a fi oameni fericiți!“

                    F     U    N    D    A    Ț    I    A

             „TEMPUS  DACOROMÂNIA COMTERRA“

Sediul legal central: București, Dr. Taberei nr.26/119, dosar 4375/303/2008 la jud. sect.6; cont CEC Bank, Ag. Dr. Taberei, Buc., sect.6, Cod  IBAN R035CECEB60443RON0354455,  cod fiscal nr. 4929150.  Academia DacoRomână –A.D.R.- este instituție autonomă în cadrul Fundației Academia DacoRomână „TDC“ din 9.05.2008.  Of. postal 66, g.1, CP. 58-14, certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial nr.35/PJ/2002.www.tempusdacoromania.ro,www.academiadacoromana,www.partidulromanieieuropene.ro, geostroe@gmail.com

 

„Întru eternizarea valorilor temporale dacoromânești pe Terra noastră comună, într-o lume comterristă, a fiecăruia și a tuturora!“

_________________________________________________________________________________________________________________

 

București, nr. 223 din 28 iulie 2011

COMUNICAT DE PRESĂ

 

SĂ APĂRĂM ROȘIA MONTANĂ

 

Academia Dacoromână reamintește că, în ultimele zile ale lui Decembrie 1989, printre primele legi abrogate de noul regim instaurat în acele zile a fost și Legea patrimoniului național. De atunci, nu s-a găsit timpul necesar pentru conceperea și promulgarea unei noi legi în acest domeniu, decât abia în urmă cu câțiva ani! În consecință, Patrimoniul Național a fost jefuit ca în codru și, printre altele, atât de codrii săi, cît și de alte bogății materiale și culturale. În acest sens, exemple elocvente, dintre multele care pot fi date, sunt distrugerea sitului arheologic de către locuitorii din comuna Albești, județul Constanța – care era cel mai vechi sit dacic din această zonă – și jefuirea zonei Orăștie – nu numai de obiectele din aurul dacilor, ci și alte piese arheologice. Acesta din urmă a fost jefuit nu doar de băștinași, ci și de străinii care veneau ca turiști sau organizați în „căutători de aur“.

Jefuirea Patrimoniului Național s-a extins și la alte valori ale Țării: industrii eficiente până în 1989 – care au fost devalorizate moral, spunându-se că sunt doar „mormane de fiare vechi“, spre a fi înstrăinate pe cîțiva dolari –, sisteme de irigații, fonduri financiare – prin devalizarea băncilor, cel mai adesea, chiar de unii din conducerea respectivelor bănci –, materii prime – ca sarea, apele minerale, buștenii, fierul vechi etc. Chiar unele rețele electrice sau de căi ferate au fost parțial distruse pentru a se fura șinele și cablurile electrice.

Exploatarea aurului de la Roșia Montană – realizată de o companie privată străină, condusă de un individ urmărit pentru trafic de droguri – concentrează toate formele de acțiune ale războiului axiologic dus contra României în etapa postdecembristă: minimalizarea valorii terenului deținut de localnici, păcălirea acestora cu câteva mii de dolari/euro – în urma unei campanii mediatice de dezinformare –, distrugerea unui sit arheologic, înlăturarea dovezilor locale ale străvechii Istorii naționale, secătuirea subsolului de aurul existent, distrugerea bisericilor. Exploatarea sălbatică de la Roșia Montană va avea drept consecințe inclusiv distrugerea turismului prin dezastrul ecologic produs în zonă, iar acesta va avea și implicații transfrontaliere, precum în precedentele create, din cauza exploatării pe baza tehnologiilor cu cianură.

Faptul că cei interesați în această afacere ruinătoare pentru Statul român dau „asigurări că nu există nici un risc“ nu are nici o valoare. Iar faptul că, inclusiv în aceste zile, pretind că „vor aloca 70 mil. euro pentru conservarea civilizației românești din zonă“ nu este decât o nadă cu care să păcălească opinia publică.

Din toate aceste motive Academia DacoRomână se alătură Academiei Române, Partidului României Europene, celorlalte partide, organizații și mijlocare de informare în masă care se opun deschiderii exploatării preconizate la Roșia Montană și cere Statului român să publice toate documentele în cauză, pentru a se putea face o analiză științifică a proiectului respectiv; secretul care-l acoperă nu face decât să submineze siguranța națională. Totuși, această solidarizare a opiniei publice intelectuale nu este suficientă, deoarece, în 14 iulie a.c., sinistrul ministru al Culturii, Hunor Kelemen, a aprobat descărcarea de sarcina arheologică pentru Masivul Carnic, situat în zona Roșia Montană, iar această decizie este echivalentă cu aprobarea întregului proiect de exploatare minieră de către compania canadiană Gabriel Resources. Elocvent pentru a releva caracterul criminal al acestei decizii este faptul că Ministerul Culturii a ascuns ordinea de zi a ședinței Comisiei Naționale de Arheologie – în urma căreia s-a aprobat descărcarea de sarcină – nepublicând-o pe site-ul ministerului. În înțelegere cu acesta, ministrul Mediului, Laszlo Borbely, va da aviz de mediu pentru ca exploatarea minieră să poată începe.

 

Senatul FUNDAȚIEI  ACADEMIA DACOROMÂNĂ „TEMPUS DACOROMÂNIA COMTERRA“

 

Geo   STROE,                                                           Vasile I. ZĂRNESCU,

președinte fondator                                              secretar executiv

____________________________________________________________________________________________

 

FUNDATIA ACADEMIA DACOROMÂNĂ „TEMPUS DACOROMÂNIA COMTERA” (F.A.D.R.T.D.C.) este rezultatul unificării prin absorbție a FUNDAȚIEI TEMPUS, fondată de președintele fondator Geo Stroe (constituită la 23.11.1991 în Traian; dosar 751/PJ/1991 la Judecătoria sect.1), cu ACADEMIA DACOROMÂNĂ – A.D.R. (continuatoare și legatară unică a Institutului Național pentru Românitate și Românistică – INPROROM, fondat la 1.12.1991 și a Cercului de studii DECENEU din anii `70, dosar nr. 34/PJ înregistrat la 24.01.1992 la Judecătoria Sect.1, prin sentința civilă nr. 49 din 31.01. 1992, ulterior reorganizată în Academia Dacoromână la 9.05.1995; apoi, cu alte modificări în dosarul nr. 51/P.J./2003), pentru înfăptuirea Programului PROTEMDACOM-10 050 (2 050). Ca fundație, este  independentă de stat sau de partide politice, non-profit, are personalitate juridică de drept privat, de cercetare în domeniile  științei, culturii, artei și  tehnicii, independentă în acțiunile ei. Ea se constituie ca o societate a oamenilor liberi, care au conștiință de dacoromâni și deviza:  „A fi pentru a ști, a ști pentru a avea, a avea pentru a putea, a putea pentru a face, a face pentru a fi oameni fericiți!” A.D.R. este autonomă în cadrul F.A.D.R.T.D.C. cu deviza: “Întru eternizarea valorilor temporale dacoromânești pe Terra noastră comună, într-o lume comterristă, a fiecăruia și a tuturora!“ Scopul A.D.R. este cunoașterea, cercetarea, crearea, stimularea, promovarea, apărarea și eternizarea valorilor dacoromânești de pretutindeni, pe Terra noastră comună. Obiectivul strategic al A.D.R. este pregătirea spirituală a renașterii pentru reîntregirea națiunii dacoromâne de pretutindeni în contextul valorilor umane universale. Are cont CEC Bank S.A., Ag. Dr. Taberei, Buc., sect.6, Cod IBAN Cod IBAN R035CECEB60443RON0354455,  Cod fiscal nr. 4929150. Asociația culturală Ialomița -„ASCULTIALOMIȚA”-  este filiala independentă a F.A.D.R.T.D.C., cont  BCR S.A. Ialomița – Slobozia, cod fiscal nr.15162556, IBAN RO14RNCB3100000057540001

www.tempusdacoromania.ro; www. academiadacoromana.ro, www.partidulromanieieuropene.ro, geostroe@gmail.com

CategoryUncategorized
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares