GREVA FISCALA: o solutie impotriva SEMNATURII ELECTRONICE

Formulare tip de notificare a refuzului semnaturii electronice si a cartii de munca electronice

Acest material nu este decat pentru persoanele care isi inteleg menirea de crestin si roman, asa cum a spus pr. Iustin, cu responsabilitatea pentru generatiile viitoare. Adica doar pentru acei curajosi care spun NU sistemului de identificare electronica a persoanelor, sub forma evidentei si controlului economic absolut.

Prin acceptarea controlului total in care persoane si afaceri devin de buna voie numere in loc de nume, cand pasul urmator al acestei crize bursiere este desfiintarea bancilor, creearea unei banci mondiale unice si introducerea monedei unice la nivel global, banul electronic, crestinul care sta in pasivitate apreciind ca nimic nu intra in contradictie cu spiritualitatea lui va da seama pentru copiii nostri, care vor fi prinsi ca intr-o menghina de acest sistem, iar cipuirea propriu zisa a persoanelor va reprezenta o consecinta fireasca a mostenirii lasate de noi.

Asadar, semnalez ca circula variante de NOTIFICARI prin care persoane juridice obligate sa preia certificatul digital sau semnatura electronica precum si angajati care sunt obligati sa semneze de preluarea Carnetelor de munca pe format de hartie, deja au somat pe angajatori si institutiile responsabile ca nu inteleg sa fie de acord cu acest abuz care le ingradeste dreptul la exercitarea propriei credinte si care reprezinta un atentat la libertatea lor de constiinta.

Judecator Carmen Elena Paduraru

Cititi va rog si: Judecator Carmen Elena Paduraru: „E-ROMANIA – un pas hotarator spre DICTATURA”

 

NOTIFICARE REFUZ SEMNATURA ELECTRONICA

 Nume prenume, pers.fiz autorizată, conform…cu toate datele de identificare

            Sau Societate Comercială, reprezentată prin administratori……….la fel cu date de identificare

NOTIFICARE

Catre

1) Guvernul Romaniei, dlui prim ministru E.Boc

Piața Victoriei nr. 1, Sector 1, Municipiul București Cod poștal: 011791.

2) ANAF, dlui președinte Sorin Blejnar, str. Mihail Sebastian, 88, sector 5, Bucuresti

3) Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, dnei președinte, Domnica    Doina PÂRCĂLABUSediul central, str.Latină, nr.8, sect.2 București

4) Casa Națională de Asigurări de Sănătate București,dlui președinte dr.N Duță

– Calea Călărașilor, 248, Bl. S19, sect.3, 030634

5) DGFP judeteana sau Administratiile fiscale la care se depun declarațiile 112.

6) Casa județeană de Pensii ……….se va completa judetul corespunzator

7) Casa județeană de Asigurări de Sănătate………. se va completa judetul corespunzator

 

VĂ SOMEZ SĂ LUAȚI ACT CĂ REFUZ SĂ PREIAU SEMNĂTURA ELECTRONICĂ SAU 

CERTIFICATUL  DIGITAL DE IDENTIFICARE              

                                                    

                                       ȘI DECLAR GREVĂ FISCALĂ

Pentru următoarele MOTIVE:

1. Sunt cetățean român/ Societatea comercială functionează din anul…/ persoana fizica autorizata incepând din ….

Realizez venituri de natură profesională , în calitate de medic, avocat, croitor( fiecare sa-si treacavechimea in muncă)…/ firma mea desfășoară acte de comerț începând din anul…Sunt plătitor de taxe și impozite la bugetul consolidate de stat de …ani.Am fost contribuabil onest și am plătit cu bună credință( exceptând perioada crizei mondiale care nu-mi poate fi imputată) obligațiile  fiscale către stat.

2. Prin impunerea preluării declarației fiscale 112 doar in sistem online, constat că mi se încalcă, în mod incalificabil proprietatea privată (art.44 Constituția României), dreptul la muncă de asemenea garantat prin legea fundamentală( art.41), a libertății economice ( art.45), libertatea de conștiință și de exprimare a credinței și convingerilor, având consecințe nefaste asupra a integrității mele psihice garantată prin art. 22 precum și a libertății individuale.

De asemenea, prin acest sistem  se introduce cenzura, expres interzisă de art. 30(2) din Constituția Romaniei.

Aceste drepturi sunt consfintite de asemenea prin Tratatele internationale si ale CE.

3.Sistemul electronic prezintă riscuri majore și este cel mai vulnerabil  dintre toate modalitățile de evidență și arhivă, pentru că poate fi afectat de factori tehnici minori ( pană de curent), eroare umana sau rea credință din partea utilizatorilor acceptați precum și a hackerilor care au devenit deosebit de inventi în activități infracționale de acest tip. Proba irefragabila, de necontestat, este Afacerea Wikileaks care demonstrează fragilitatea sistemelor de securitate și stocare de informații, dintre cele mai sofisticate!

Semnătura electronică sau certificatul digital de identificare reprezintă un număr atribuit activității mele profesionale /firmei mele, numar ce este unic la nivel mondial, după stocarea elementelor de identificare personale sau a persoanei juridice pe care o reprezint, în sistemul electronic de evidență (e-Guvernare) și servește ca metodă de identificare a semnatarului.

4.Fiind vorba despre elemente de identificare ale unei persoane juridice sau fizice, obligativitatea introducerii acestui nou sistem nu putea fi facuta prin Ordin al Ministrului ci, se impunea reglementarea acestui domeniu prin lege organica.

5.Se încalcă principiul bunei credințe prevăzut în art. 12 din OG.nr.92/2003: „Relațiile dintre contribuabili și organele fiscale trebuie să fie fundamentate pe bună-credință, în scopul realizării cerințelor legii”, întrucât atitudinea mea de până acum de plătitor consecvent al taxelor datorate statului- impunea o obligație corelativă în sarcina organismelor fiscale prin care să mi se respecte demnitatea profesională și modalitatea de a-mi exercita dreptul la muncă.

6.Ori, dimpotrivă este încălcat secretul fiscal ( prevăzut de art.11 din Codul de procedură fiscală) și practic devine fără nici o aplicabilitate, atâta timp  cât informațiile privind identificarea propriu zisă precum și declarațiile anexate prin intermediul acestei semnături electronice, stocate în baza de date sunt la dispoziția mai multor persoane și instituții ( e-Romania conectează practic toate instituțiile în aceasta arhivă electronică) precum și a intrușilor tip hackeri.

7.Întrucât declarațiile nu se vor mai depune la ghișee, la funcționarii cu atribuții și sancțiuni specifice prev. în art.11 Cod procedură fiscală, ci, în sistemul la care va avea acces o plaja foarte mare de instituții și persoane, practic  dispare orice posibilitate de sancționare a scurgerii de informații și prelucrarea eronată sau intenționată- fapt de natură a constata că acest sistem nu oferă nici cea mai mică stabilitate și garanție. Orice normă juridică dacă nu conține și măsurile coercitive și sancționatorii de aplicare, este nulă de drept pentru că, fie reprezintă o eroare de tehnică legislativă și atunci va deveni caducă adică inaplicabilă fie, se urmărește un scop ascuns, nedeclarat și atunci intră in categoria actelor normative care aduc atingere moralei și ordinii publice, fapt ce nu poate fi admis.

8.Pentru că nu s-a prevăzut dreptul de opțiune între sistemul clasic de evidență și acest sistem online, se încalcă practic și dispozițiile care se referă la legitimitatea stocării și prelucrării datelor cu caracter personal,prevăzută de art. 5 din Legea r. 677/2001 în sensul că poate fi efectuată numai dacă persoana vizată și-a dat consimțământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare iar art.8 prevede că prelucrarea datelor cu caracter personal având funcție de identificare, adică CNP-ul și orice alte date cu caracter personal având o funcție de identificare de aplicabilitate generală poate fi efectuată numai dacă:

    „a) persoana vizată și-a dat în mod expres consimțământul;

      b) prelucrarea este prevăzută în mod expres de o dispoziție legală. 

  (2) Autoritatea de supraveghere poate stabili și alte cazuri în care se poate efectua prelucrarea datelor prevăzute la alin. (1), numai cu condiția instituirii unor garanții adecvate pentru respectarea drepturilor persoanelor vizate.”

Astfel precizez că, eu nu accept preluarea și prelucrarea datelor personale ale mele sau firmei mele.

Condiția 2 nu este îndeplinită întrucât în Legea semnăturii electronice 455/2001 precum și în H.G.nr. 1397/2010  nu este menționat expres dreptul de prelucrare a datelor ci, doar obligația depunerii online a D112 prin semnatura electronică.

Iar cea de a 3 situație derogatorie nu este aplicabilă pentru că, așa cum am arătat legea este eliptică de orice garanții, prin lipsa sancțiunilor specifice.

Pentru aceste motive, va înștiințez că

I ) Prezenta NOTIFICARE  reprezintă OPOZIȚIE în sensul art. 15 din Legea nr. 677/2001 întemeindu-mi plângerea prealabilă și pe dispozițiile Deciziei 11/2009 a  Autorit. Nat. de Suprav. a Preluc. Datelor cu Caracter Personal care constată în articolul unic elementele de identificare care prezenta riscuri majore pentru drepturile și libertățile persoanelor:  (1) Categoriile de operatiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal care prezinta riscuri speciale pentru drepturile si libertatile persoanelor sunt urmatoarele:

   a) operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal legate de originea rasiala sau etnica, de convingerile politice, religioase, filozofice ori de natura similara, de apartenenta sindicala, de apartenenta la un partid politic sau o organizatie religioasa, a datelor cu caracter personal privind starea de sanatate sau viata sexuala, precum si a datelor genetice, biometrice si a datelor care permit localizarea geografica a persoanelor, inclusiv in scop de cercetare stiintifica;

 

-         ori, în acest caz simplul fapt că sunt obligat să accept acest sistem în care eu si firma mea nu mai avem reprezentarea numelor ci, devenim simple coduri, numere controlabile și lipsite de orice personalitate, reprezintă un atentat la credința mea personală și convingerile mele intime.

II ) Întrucât statul nu demonstrează că mai are respect pentru  toți cetățenii săi și nu respectă drepturile noastre, discriminându-ne pe cei care avem astfel de convingeri, vă notific asupra faptului că începând cu 1.07.2011

                              DECLAR GREVĂ FISCALĂ în sensul că nu voi mai achita STATULUI nici un fel de obligații și datorii până la acceptarea declarațiilor mele fiscale fără semnătură electronică sau certificat digital de identificare.

            Această Greva fiscală are drept cauză și costurile halucinante antrenate în aceste sisteme de evidență și control

( E-Romania a angajat deja 520 milioane de euro și urmează importante contribuții de la populație și alte investiții guvernamentale – pentru implementarea acestui sistem la care au renunțat țări cu tradiție economica solidă. Consider că acest pionierat este de prost augur și nu doresc, prin banii mei să încurajez dezastrul în care se adâncește România.

Aceste eforturile bugetare sunt absolut iraționale, întrucât sistemele aplicate tip: big brother, actele de identitate biometrice, tehnologia complexă a cardurilor de sănătate, programul E-Romania, ș.a. nu au justificare practică, avantajele și dezavantajele acestora nu au constituit teme dedezbateri reale în presa și, în mod categoric vor adânci starea de criză, pentru că au drept obiectiv doar controlul, supravegherea și evidența fără a cuprinde strategii și planuri de redresare economică și stimulare a producției.

III )  În cazul oricărei forme de executare silită împotriva mea și a firmei mele, aceasta Notificare, va reprezenta dreptul meu absolut la apărare în instanțele din România.

 

Data,                                                                                            Semnătura,

 

 

NOTIFICARE REFUZ CARTE DE MUNCA

Domnule Primar,

Subsemnat …………………………… , domicilat in ……………………………………………. …………………………. avand contract de munca cu institutia pe care o conduceti va solicit sa

PASTRATI CARNETUL DE MUNCA IN ARHIVA INSTITUTIEI

SI SA PROCEDATI LA INSCRIEREA IN CONTINUARE PE ACESTA, A VECHIMII MELE IN MUNCA

Pentru următoarele MOTIVE:

1.Sistemul electronic prezintă riscuri majore și este cel mai vulnerabil  dintre toate modalitățile de evidență și arhivă, pentru că poate fi afectat de factori tehnici minori ( pană de curent), eroare umana sau rea credință din partea utilizatorilor acceptați precum și a hackerilor care au devenit deosebit de inventivi în activități infracționale de acest tip. Proba irefragabila, de necontestat, este Afacerea Wikileaks care demonstrează fragilitatea sistemelor de securitate și stocare de informații de tip electronic, dintre cele mai sofisticate!

2.Pentru că nu s-a prevăzut dreptul de opțiune între sistemul clasic de evidență și acest sistem online, se încalcă practic și dispozițiile care se referă la legitimitatea stocării și prelucrării datelor cu caracter personal,prevăzută de art. 5 din Legea nr. 677/2001 în sensul că poate fi efectuată numai dacă persoana vizată și-a dat consimțământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare iar art.8 prevede că prelucrarea datelor cu caracter personal având funcție de identificare, adică CNP-ul și orice alte date cu caracter personal având o funcție de identificare de aplicabilitate generală poate fi efectuată numai dacă:

    a) persoana vizată și-a dat în mod expres consimțământul;

   b) prelucrarea este prevăzută în mod expres de o dispoziție legală. 

  (2) Autoritatea de supraveghere poate stabili și alte cazuri în care se poate efectua prelucrarea datelor prevăzute la alin. (1), numai cu condiția instituirii unor garanții adecvate pentru respectarea drepturilor persoanelor vizate.”

Astfel precizez că, eu nu accept preluarea și prelucrarea datelor personale .

Condiția 2 nu este îndeplinită întrucât în actele normative care prevad introducerea sistemului de evidenta REVISAL,  nu este menționat expres dreptul de prelucrare a datelor ci, doar obligația acceptarii ceea ce incalca in mod flagrant libertatea de exprimare a consimtamantului.

Iar cea de a 3 situație derogatorie nu este aplicabilă pentru că, așa cum am arătat legea este eliptică de orice garanții, prin lipsa sancțiunilor specifice, cu privire la interventia pe orice cale a tertilor in arhiva ce va cuprinde datele mele personale.

3.Implementarea acestui sistem se realizeaza in Romania cu titlu de pionierat.Ungaria a incercat acelasi lucru dar, a constatat ca este vulnerabil si foarte costisitor si a renuntat. Aceste eforturile bugetare sunt absolut iraționale, întrucât sistemele aplicate tip: big brother, actele de identitate biometrice, tehnologia complexă a cardurilor de sănătate, programul E-Romania, ș.a. nu au justificare practică, avantajele și dezavantajele acestora nu au constituit teme de dezbateri reale în presa și, în mod categoric vor adânci starea de criză, pentru că au drept obiectiv doar controlul, supravegherea și evidența fără a cuprinde strategii și planuri de redresare economică și stimulare a producției.

Pentru aceste motive, va înștiințez că

I ) Prezenta  CERERE  reprezintă si  OPOZIȚIE în sensul art. 15 din Legea nr. 677/2001 întemeindu-mi plângerea prealabilă și pe dispozițiile Deciziei 11/2009 a  Autorit. Nat. de Suprav. a Preluc. Datelor cu Caracter Personal care constată în articolul unic elementele de identificare care prezenta riscuri majore pentru drepturile și libertățile persoanelor: (1) Categoriile de operatiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal care prezinta riscuri speciale pentru drepturile si libertatile persoanelor sunt urmatoarele:

   a) operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal legate de originea rasiala sau etnica, de convingerile politice, religioase, filozofice ori de natura similara, de apartenenta sindicala, de apartenenta la un partid politic sau o organizatie religioasa, a datelor cu caracter personal privind starea de sanatate sau viata sexuala, precum si a datelor genetice, biometrice si a datelor care permit localizarea geografica a persoanelor, inclusiv in scop de cercetare stiintifica;

-         ori, în acest caz simplul fapt că sunt obligata să accept acest sistem în care eu devin un numar unic in baza de date fiind la discretia oricarei persoane care are acces la sistem sau care in mod fraudulos intra in sistem, reprezintă un atentat la credința mea personală, convingerile mele intime si imi ingradeste dreptul la munca, drepturi consfintite si de Constitutia Romaniei si de Carta drepturilor omului si cetateanului.

In caz de refuz voi solicita instantelor romane si internationale protejarea acestor drepturi ale mele si obtinerea de despagubiri materiale.

Data,                                                                                            Semnătura,

 

(sursa: SACCSIV)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *