őn ajunul Zilei Limbii Rom‚ne, la 30 august, mai mulți tineri au organizat o acțiune de protest Ón Piața Marei Adun„ri Naționale, prin care au cerut autorit„ților și clasei politice de la Chișin„u s„ renunțe la ideea elimin„rii cursului istoriei rom‚nilor din cursul preuniversitar și s„ efectueze modific„ri la articolul 13 al Constituției Republicii Moldova Ón care se stipuleaz„ c„ “limba moldoveneasc„” este limba oficial„ a statului.

Protestul a fost organizat la inițiativa unui grup neformal de tineri, la care s-au al„turat și†GA “Spirit rom‚nesc”,†GI “Deșteptarea”†și asociația„Noua Dreapt„”.

La acțiune au participat istoricii Ion Varta și Alexandru Savin care s-au pronunțat pentru revenirea istoriei naționale Ón programul școlar. őn opinia doctorului Ón istorie Ion Varta, subiectul disciplinei istoriei rom‚nilor ar putea deveni agenda unui Congres al Istoricilor, care ar putea oferi actualei guvern„ri soluții pentru dep„șirea acestei probleme.

Președintele asociației†„Noua Dreapt„”, Vitalie Jereghi a declarat c„ eliminarea cursului de istorie a rom‚nilor ar putea avea drept consecinț„ degradarea moral„ a tinerilor și ștergerea ident„ții lor entice.

Sursa: AntiMedia

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares