Dup„ cum cred c„ ați aflat, pe data de 20 septembrie autoritatea palestinian„ va supune atenției Organizației Națiunilor Unite solicitarea recunoașterii Statului Palestinian la ONU, cu drepturi depline. Asta va Ónsemna c„ ori de c‚te ori jidanii vor avea poft„ s„ mai ocupe un petec de p„m‚nt palestinian, s„ omoare civili arunc‚ndu-le bombe Ón cap sau s„ ucid„ ț„rani palestinieni pentru a le fura p„m‚nturile, se vor putea trezi cu o armada internațional„ care s„ Ói protejeze pe palestinieni… CEEA CE DESIGUR C√ JIDANII ȘI SLUGILE LOR, AMERICANII, NU VOR S√ SE őNT¬MPLE, conform definiției orweliene a democrației, ”egalitate, dar nu pentru c„ței”.

Mediatic, asist„m la o campanie jid„neasc„ furibund„ Ómpotriva recunoașterii la ONU a Stutului Palestinian.

őn Rom‚nia, Primul Ministru al Israelului Benjamin Netanyahu a venit s„ ne umileasc„, oferindu-ne ”privilegiul” de a le str‚nge jidanilor gunoiul și k„katul Ón Israel, Ón schimbul unui vot la ONU Ómpotriva recunoașterii statului Palestinian.

Mai nou, revista Acum, lanseaz„ un nou ”sondaj de opinie” m„sluit, menit s„ acrediteze atitudinea anti-palestinian„ a rom‚nilor pentru votul din 20 septembrie, și s„ legitimeze astfel cump„rarea conștiințelor politicienilor rom‚ni, cu dreptul de ”munc„” Ón Israel, pentru rom‚ni. NE PIȘ√M PE EL !!! Este imoral și inuman s„ Óți oferi votul Ómpotriva dreptului la existenț„ a unui popor Ón schimbul unor avantaje economice meschine.

S„ spunem NU HOT√R¬T MANIPUL√RII JID√NEȘTI. S√ LE AR√T√M C√ NU SUNTEM GOIMI, ANIMALE PROASTE, INFERIOARE, MANIPULABILE, CUM VOR EI S√ CREAD√ C√ SUNTEM.

Votați deci aici, Ón favoarea recunoașterii STATULUI PALESTINIAN la ONU:

pentru vot, dați click pe linkul de mai jos:†http://www.acum.tv/sondaj/

Cum ar trebui s„ voteze Rom‚nia și Republica Moldova la ONU cu privire la recunoașterea unui stat palestinian independent?

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares