zurich 300x225 Elveția: neomarxiștii au provocat violențe de strad„ Óncerc‚nd s„ Ómpiedice manifestațiile antiavort internationalActiviștii neomarxiști au provocat violențe de strad„ Ón Zurich, Óncerc‚nd s„ Ómpiedice desf„șurarea unor acțiuni anti-avort organizate de un șir de asociații conservatoare.

S‚mb„t„, dup„ autorizarea a raliului organizațiilor care militeaz„ Ómpotriva avorturilor, au avut loc ciocniri violente Óntre participanții la eveniment și contramanifestanți, comunic„ agenția de știri swissinfo.

Poliția elvețian„ a fost nevoit„ s„ utilizeze tunurile de ap„, gaze lacrimogene și bastoane de cauciuc pentru a opri contramanifestanții care Óncercau s„ Ómpiedice desf„șurarea acțiunilor antiavort Ón centrul orașului.

Ciocnirile au continuat c‚nd manifestanții se Óntorceau de la o ceremonia de Ónchidere a raliului. őntre 100 și 200 de activiști ai mișc„rilor neomarxiste au atacat cu sticle și pietre poliția.

Manifestația de protest Ómpotriva avorturilor Pro-Life a fost organizat„ de 11 de asociații conservatoare sub patronatul Uniunii Federale Democratice. Contramanifestația a fost organizat„ de “BŁndnis ZŁrich” – Liga Revoluționar„ din Zurich, care Ónvinuiește adversarii avorturilor de “fundamentalism”, “atac la adresa mișc„rilor feministe” și susținerea “unei politici gender patriarhale și reacționare”.

őn urma violențelor de strad„, aproximativ 90 de activiști neomarxiști au fost reținuți de poliție.


Sursa: AntiMedia

CategoryUncategorized

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer