Una din ratiunile pentru care evreii sunt un popor atÔt de puternic este cà sunt convinsi pÔnà la fanatism cà neamul lor a fost ales de Dumnezeu pentru a-I duce la ţndeplinire planul pe pàmÔnt. De aceea, oricine ţndràsneste sà ridice o privire criticà asupra unui fiu al lui Israel se ţmpotriveste vointei lui Dumnezeu si – prin urmare – comite un act de blestem.
Adversitatea pe care au stÔrnit-o pretutindeni si din cele mai vechi timpuri cu aceastà atitudine arogantà si comportamentul acaparator pe care-l induce, este prezentatà de evrei ca fiind efectul unor prejudecàti si al urei naturale a celor màrunti fatà de cei pe care-i simt ca fiindu-le superiori. Deci nu drept rodul experientei negative a celor ţn mijlocul càrora au apàrut si au tràit mai mult timp niste oameni motivati de dominatie si lipsiti de scrupule ţn urmàrirea scopului lor.
Talmudul (de fapt sunt douà Talmuduri dar nu despre asta este vorba aici) nu este altceva decÔt un tratat de pragmatism menit sà-i ţnvete pe evrei cum sà foloseascà santajul moral ţncàlcÔnd tocmai acele principii a càror respectare pretind s’o impunà celorlalti. Ca si celelalte càrti asiatice (chineze, indiene si persane) ale smecheriei, dar mult mai putin rafinat decÔt ele, Talmudul este un tratat de “moralà strategicà”, adicà de ţnselàtorie bazatà pe culpabilizarea adversarului prin discursul etic.
Ion Varlamá- vice-pre║edinte PNT
á á á á á á á á á á á á – Pre║edinte al Uniunii Mondiale a RomÔnilor de Pretutindeni
si, la final, un text pe aceeasi tema

Zydokomuna

┬ę 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer