[Articolul datează din 18 aprilie 2008. Am considerat că traducerea lui la aproape 1 an de la publicare nu este deloc inutilă, este susceptibil să arunce o lumină nouă asupra agresiunilor la care este supus poporul palestinian în propria țară. Cei care vor fi tentați să pună la îndoială veridicitatea celor relatate sunt rugați să încerce să-și amintească vreo situație în care rabbinatul israelian să fi manifestat împotriva genocidului acestor vremuri aceeași condamnare vehementă pe care nu o precupețește când vine vorba de negarea Holocaustului. – nota traducătorului.]

« Toți palestinienii trebuie să fie omorâți : bărbații, femeile, copiii, și chiar animalele lor. » Aceasta este o opinie religioasă emisă săptămâna trecută de către rabbinul Yisrael Rosen, directorul Institutului Tsomet, un institut religios pentru studenți și soldați, stabilit de mult timp în coloniile israeliene din Cisiordania. Într-un articol publicat în urmă cu două săptămâni de către numeroase ziare religioase israeliene, și reluat de ziarul de stânga Haaretz în 26 martie [2008], Rosen afirmă că există elemente în Torah care justifică această atitudine. Rosen, care are autoritate pentru a emite opinii religioase valabile pentru evrei, a scris că palestinienii sunt precum poporul amaleciților care atacase triburile evreiești în vreme ce acestea mergeau spre Ierusalim, sub conducerea lui Moise, după fuga din Egipt. El a mai scris că Domnul a transmis in Torah fundamentul care îi autorizase pe evrei să-i omoare pe amaleciți, și că acest fundament a fost recunoscut ca făcând parte din jurisprudența evreiască.

Versetul din Torah

Articolul lui Rosen, care a făcut mare vâlvă în Israel, includea următorul verset din Torah : «Anihilați-i pe amaleciți de la început și până la sfârșit. Omorâți-i, și luați-le toate posesiunile. Nu le arătați nicio milă. Omorâți-i fără încetare, unul după celălalt. Nu lăsați niciun copil, nicio plantă, niciun arbore. Omorâți-le vitele, cămilele și măgarii. » Rosen adaugă că amaleciții nu formează o rasă sau o religie anume, ci regrupează mai degrabă pe toți cei care-i urăsc pe evrei din motive religioase sau naționale. Rosen merge până la a aspune că « amaleciții vor exista atâta timp cât vor fi evrei. În orice epocă, amaleciții vor ieși la iveală printre alte rase pentru a-i ataca pe evrei, și din această cauză războiul împotriva lor trebuie să fie global ». El recomandă aplicarea « judecății împotriva amaleciților » și spune că evreii trebuie să pună în operă aplicarea acestei judecăți în orice epocă, căci este « o poruncă divină ».

Rosen nu ezită să-i definească pe palestinieni ca fiind « amaleciții epocii noastre ». El scrie : « Cei care omoară studenți în timp ce aceștia recită Torah, și trimit rachete asupra orașului Sderot, care seamănă teroare printre bărbați și femei. Cei care dansează pe sângele vărsat sunt amaleciții, și noi trebuie să răspundem cu ură. Trebuie să se extirpe orice urmă de umanitarism în privința lor, pentru a ne permite să ieșim victorioși din această încercare ».

Cei mai mulți dintre rabbinii din Israel care emit opinii religioase susțin punctele de vedere ale rabbinului Rosen

Adevăratul ultraj este că rabbinii autorizați să emită opinii religioase împărtășesc vederile rabbinului Rosen, așa cum l-a confirmat ziarul Haaretz. În fruntea tuturor celor care împărtășesc aceste opinii îl găsim pe rabbinul Mordechai Eliyahu, care reprezintă autoritatea cea mai recunoscută în sânul mișcării religioase din Israel, și care a fost rabbinul șef al Estului Israelului. Opinia lui Rosen este împărtășită în egală măsură de către rabbinul Dov Lior, președinte al Consiliului Rabbinilor din Iudeea și Samaria (Cisiordania), și rabbinul Șmuel Eliyahu, care este rabbinul șef din Safed și candidat la postul de rabbin șef al Israelului. Un număr de politicieni israelieni și-au manifestat și ei aprobarea în această privință, inclusiv Uri Lubiansky, primarul Ierusalimului.

Nu există nicio îndoială în Israel în privința faptului că atacul unei școli religioase în Ierusalim, în urmă cu trei săptămâni, în cursul căreia opt studenți evrei fură uciși, a constituit un pivot în privința emiterii de opinii religioase de natură rasistă și pline de ură din partea autorităților religioase evreiești. La o zi după atentatul de la Ierusalim, un număr de rabbini în frunte cu Daniel Satobskya emis o opinie adresată tinerilor evrei și « tuturor celor care cred în Torah », conform căreia trebuie să se răzbune pe palestinieni cel mai rapid posibil. O săptămână mai târziu, un grup de rabbini influenți a emis o opinie religioasă permițând armatei israeliene să bombardeze zonele civile palestiniene. Această opinie este emisă de către « Asociația Rabbinilor de pe Pământul Israelului », și decretează că legile religioase evreiești permit bombardarea zonelor palestiniene locuite de civili din momentul în care sunt o sursă a atacurilor împotriva zonelor rezidențiale evreiești. Se precizează că « atunci când rezidenții orașelor vecine cu implantațiile și localitățile evreiești trimit rachete asupra implantațiilor evreiești cu obiectivul de a omorâ sau de a distruge, Torah autorizează trimiterea de rachete asupra surse rachetelor, chiar dacă acolo există civili. »

Opinia în chestiune adaugă că este uneori necesar să se răspundă prin bombardarea imediată a punctelor aflate la originea rachetelor, fără avertizarea prealabilă a populației palestiniene. În urmă cu o săptămână, rabbinul Eliyahu Kinvinsly, care reprezintă a doua mare autoritate religioasă a mișcării ortodoxe, a emis o opinie religioasă care interzice angajarea arabilor, mai cu seamă în școlile religioase. Această opinie religioasă este legată de o alta, emisă de rabbinul Lior, și care interzice angajarea arabilor precum și închirierea de apartamente rezidențiale în cartierele evreiești pentru arabi. În scopul întăririi unei atmosfere care să permită organizațiilor evreiești extremiste să continue să atace cetățeni palestinieni, rabbinul Israel Ariel, unul dintre rabbinii cei mai renumiți din complexul de colonii situat în Cisiordania, a emis recent o opinie religioasă care interzice evreilor religioși simplicați în atacuri împotriva palestinienilor să se prezinte în fața jurisdicțiilor civile israeliene. Conform acestei opinii, ei trebuie dimpotrivă să solicite prezentarea în fața tribunalelor religioase ale Torei, care judecă în conformitate cu legile religioase civile.

Ziarul Haaretz a notat că ceea ce rabbinul Ariel încerca să impună prin opinia sa religioasă era deja pus în practică. Primul caz s-a întâmplat la tribunalul din Kfar Saba, care a ordonat eliberarea unei tinere femeie evreice numită Tsevia Teshreal, care atacase un fermier palestinian în inima Cisiordaniei. Și există autorități religioase evreiești care glorifică crima și înalță laude teroriștilor, precum rabbinul Yitzhaq Ginsburg, un mare rabbin în Israel, care a publicat o carte intitulatăBaruch, acest erou, în memoria lui Baruch Goldstein, care a comis masacrul de la moscheia Ibrahimi în 1994, atunci când a deschis focul și a omorât 29 de palestinieni aflați în timpul rugăciunii de dimineață, în Hebron, în partea de sud a Cisiordaniei. Ginsburg consideră că această acțiune este « onorabilă și glorioasă ».

Pericolul reprezentat de asemenea opinii religioase este bazat pe faptul că autoritățile religioase care le emit beneficiază de un mare respect printre tinerii religioși evrei. În vreme ce doar 28% din populația Israelului este religioasă, mai bine de 50% dintre israelieni se definesc ca fiind conservatori și acordă un mare credit opiniilor emise de autoritățile religioase evreiești. Conform unui studiu efectuat de Departamentul de Științe sociale al Universității Bar Ilan (nota traducătorului : universitate religioasă), mai bine de 90% dintre cei care se consideră religioși consideră că dacă legile emise de stat sunt fără raport cu conținutul opiniilor religioase emise de către rabbini, atunci ei trebuie să le ignore pe primele și să acționeze conform celor din urmă.

Ceea ce permite acestor opinii religioase rasiste să aibă un impact cu mult mai amplu și mai aprofundat, este faptul că în cursul ultimului deceniu adepții curentului religios zionist, care formează 10% din populație, au încercat să ia controlul armatei și al complexului securitar. Ei ajung acolo oferindu-se voluntari pentru a servi în unitățile speciale de luptă. Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene spune că, în vreme ce procentajul de adepți ai acestui curent este slab în raport cu decupajul democratic al statului, ei reprezintă mai mult de 50% dintre ofițerii armatei israeliene și mai mult de 60% dintre comandanții unităților speciale. Conform unui sondaj efectuat de către Centrul Interdisciplinar Herzliya pe lângă ofițerii și soldații religioși și publicat anul trecut, mai mult de 95% dintre ofițerii și soldații religioși zic că vor executa ordinele guvernului ales și ai liderilor din sânul armatei numai dacă sunt adecvate cu opiniile religioase emise de către rabinii influenți și autoritățile religioase.

Deputații arabi din Knesset denunță rabbinii extremiști care incită la exterminare

Wasil Taha, un arab membru al Knessetului din partea partidului Tajammu, condus de Azmi Bișara, spune că aceste opinii religioase conduc la crime. El menționează opiniile religioase emise de mai mulți rabbini în anii ’90, care au condus la asasinarea primului-ministru Yitzhak Rabin la vremea aceea. El pune întrebarea : « Daca asta se întâmplă atunci când opiniile religioase incită la atacuri împotriva liderilor evrei precum Rabin, care va fi situația atunci când acestea vor incita la atacuri împotriva liderilor palestinieni și a publicului palestinian ? ». « Noi, liderii arabi, am început să ne simțim mai puțin în securitate după acest val de opinii religioase, și ne dăm seama că această chestiune cere o mare atenție în timpul deplasărilor noastră, căci suntem siguri că există oameni care caută să pună în operă aceste opinii », a declarat Al Ahram Weekly.

Taha respinge întrebările legate de rolul guvernului și a responsabililor politici la nivelul unei confruntări cu aceste opinii religioase extremiste, spunând : « Miniștrii guvernului israelian și ai membrilor Knessetului sunt în competiție atunci când este vorba de ațâțarea oamenilor împotriva palestinienilor, și nu ezită să amenințe cu expulzarea palestinienilor care trăiesc pe propriul lor pământ în Israel și care dispun de naționalitatea israeliană în exteriorul frontierelor Israelului exact așa cum au făcut-o ex-vice-prim-ministrul Avidgor Lieberman și deputatul Effi Eitam ». El notează că cetățenii palestinieni din Israel au început să-și ia puternice măsuri de precauție de la emiterea acestor opinii religioase, inclusiv măsuri securitare în preajma moscheilor și a clădirilor publice, informându-i pe oficiali atunci când fac manifestații publice, astfel încât membrii acestor organizații teroriste evreiești să fie împiedicați să atace participanții la manifestații. Taha indică faptul că păturile populației palestiniene cele mai susceptible să fie atacate sunt cele care locuiesc în sânul diverselor orașe locuite atât de către evrei cât și de către arabi, precum Haifa, Jaffa, Lod, Ramle și Ierusalim.

Influența periculoasă a acestor rabbini asupra evreilor zioniști și a instituțiilor lor

Scriitorul și cercetătorul palestinian Abdel Hakim Mufid, din orașul Umm Al Fahem (nota traducătorului : oraș arab în Israel), este de părere că rabbinii au câștigat o influență majoră datorită adecvării dintre retorica lor și cea oficială. Mufid notează că instituțiile israeliene oficiale n-au fost tentate să se opună retoricii « fasciste » exprimată în aceste opinii religioase, și asta chiar dacă sunt în măsură s-o facă. En indică în Weekly : « Cei mai mulți dintre rabbinii care emit opinii religioasă de natură tiranică sunt angajați oficiali în sânul instituțiilor statului, și percep pe această bază salarii. Statul nu a încercat să-i responsibilizeze în privința emiterii acestor opinii, și nu a căutat nici să le interzică. »

Mufid precizează că, în vreme ce instituțiile politice oficiale sunt în situație de criză, consensul zionist este întărit puternic de aceste opinii religioase. El dă ca exemplu pe cele emise de către rabbinul Meir Kahane la începutul anilor ’80 în vederea justificării apelului său la expulzarea cu forța a tuturor palestinienilor. Mufid adaugă că Israelul îi încurajează în practică pe toți cei care omoară palestinieni, și subliniează modul în care guvernul israelian a tratat cazul recomandărilor formulate de Comisia Orr care a condus o anchetă privitoare la asasinarea a 13 palestinieni deținători ai naționalității israeliene în octombrie 2000. Guvernul a clasat dosarul, în vreme ce comisia a confirmat că poliția acționase cu brutalitate împotriva cetățenilor de etnie palestiniană. Mufid emite ideea că, ceea ce face ca retorica rasistă a rabbinilor să fie atât de influentă, este tăcerea stângii și absența mobilizării directe pentru a o combate.

Vezi sursa în limba franceză.
http://www.france-palestine.org/imprimersans.php3?id_article=8706

CategoryUncategorized

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer