masjidgame 300x186 Un joc antiislamic a fost recunoscut legal Ón Austria internationalPoliticianului de extrem„ dreapta i-a fost retras„ Ónvinuirea de incitare la ur„ interreligioas„, dup„ ce acesta lansase un joc antimusulman, ca element al campaniei sale electorale. Deputatul Partidului Libert„ții Gerhard Kurzman a utilizat Ón campanie electoral„ pentru funcția de gubernator al provinciei Stiria, ai c„rei populație const„ Ón proporție de 2 la sut„ din musulmani.

Participanților la jocul ”Moschee Baba!” (“Adio, moscheilor!”) li se propunea s„ Ómpuște Ón minaretele islamice, c‚nd acestea apar Óntr-un peisaj rustic austriac. Un șir de partide și organizații st‚ngiste s-au gr„bit s„ aduc„ critici dure acestui joc.

Instanța de judecat„ a impus Partidul Libert„ții s„-și retrag„ joaca, iar Kurzman a fost Ónvinuit de propagarea urii interreligioase. Cu toate astea, vineri, 14 octombrie, o instanț„ din Graz a dat c‚știg de cauz„ politicianului de extrema dreapta.

Judec„torul Christoph Lichtenberg a declarat c„ nu a identificat fapte care ar demonstra incitarea la ur„, consider‚nd c„ Ónvinuitul nu a avut astfel de intenții. Oponenții lui Kurzman au declarat c„ vor ataca Ón instanțele superioare decizia judec„torului. őn același timp, Partidul Libert„ții afirm„ c„ decizia instanței demonstreaz„ faptul c„ discuțiile Ón jurul contracției minaretelor nu trebuie s„ fie interzise, fiind absolut legale.

Partidul Libert„ții reprezint„ cea mai puternic„ formațiune politic„ de opoziție din Austria. Organizația pledeaz„ pentru interzicerea purt„rii v„lului islamic, precum și pentru stoparea construcției moscheilor și minaretelor.

Sursa: AntiMedia
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares