gay SUA 300x204 SUA declar„ r„zboi global Ómpotriva homofobiei minoritatiSUA au decis s„ lupte activ Ómpotriva discrimin„rii a reprezentanților minorit„ților sexuale Ón Óntreaga lume. Ambasadelor SUA din Óntreaga lume au fost expediate directive, prin care se recomand„ “s„ reacționeze spontan” la toate cazurile de Ónc„lcare a drepturilor g„ozarilor, lesbienelor și bisexualilor. SUA a creat și un fond de ajutorare Ón acest scop.

Despre acest lucru a vorbit Secretarul de Stat SUA Hillary Clinton Ón cadrul unui discurs la Geneva. Potrivit ei, dac„ Declarația Universal„ a Drepturilor Omului adoptat„ Ón 1948 a permis dezr„d„cinarea discriminarea pe criteriu de ras„ și sex, acum a venit timpul dezr„d„cin„rii discrimin„rii pe criterii de orientare sexual„.

Secretarul de stat afirm„ c„ președintele Barack Obama a adoptat realizarea strategiei de promovare a intereselor comunit„ții LGBT din Óntreaga lume. Directive care țin de aceast„ dispoziție au fost expediate tuturor reprezentanțelor diplomatice din lume.

“Președintele a cerut ca toate agențiile guvernamentale s„ combat„ activ orice persecutare juridic„ a reprezentanților comunit„ții LGBT și s„ reacționeze și dur la toate cazurile de discriminare. Sunt bucuroas„ c„ am reușit s„ Ónființ„m “Fondul pentru Egalitatea Mondial„”, care va susține organizațiile nonguvernamentale”, a declarat Clinton.

Deocamdat„, fundația are la dispoziție doar trei milioane de dolari. Dar, potrivit Secretarului de Stat, SUA sper„ c„ și alte state vor susține aceast„ inițiativ„. őn ce privește m„suri de reprimare, oficialii de la Washington nu au precizat ce sancțiuni vor fi aplicate Ómpotriva statelor care nu respect„ drepturile homosexualilor. Un șir de instituții media internaționale presupun c„ va fi vorba de reducerea finanț„rii a ț„rilor care refuz„ s„ promovezi interesele homosexualilor.

Sursa: AntiMedia

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer