Documentar despre Roŗia Montana difuzat de Euronews

Nu otrćviži Pomul Viežii sau Cronica unor morži anunžate,  sīnt cuvintele foržć ale acestui documentar, care trebuie vćzut de cīt mai mulži romāni!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *