OB QZ388 1213po G 20111213174244 300x200 Polonia: opoziția conservatoare se opune ced„rii suveranit„ții naționale antisitemMarea Britanie, care se opune planului franco-german de salvare a valutei euro, are aliați și Ón fostul lag„r socialist: peste 5 mii de eurosceptici au organizat marți Ón centrul Varșavei o acțiune de protest. Ei se pronunț„ Ómpotriva cedarea suveranit„ții naționale, comunic„ Euronews.

Acțiunea are loc la 30 de ani de la impunerea Ón Varșavia a legii marțiale. őn acest fel, opoziție face o paralel„ dintre invazia sovietic„ și noul plan de salvare a valutei euro.

Criza financiar„ din UE nu a influențat considerabil Polonia, care se afl„ Ón afara zonei euro, iar euroscepticii polonezi nu doresc transferarea puterii politice Ón m‚inile birocraților de la Bruxelles.

“Am auzit niște declarații foarte stranii ale ministrului afacerilor externe Sikorski. El a declarat c„ dorește s„ cedeze o parte a suveranit„ții Bruxellesului, care ar fi cea care urma s„ ne conduc„ Ón continuare. E scandalos. Astfel de afirmații trebuiesc pedepsite!”, spune unul din participanții la protest.

Demonstrația a fost organizat„ de principala forț„ de opoziție – partidul conservator “Dreptate și Justiție”. Liderul ei, Jaroslav Kaczynski Ónvinuiește guvernul lui Donald Tusk de tr„darea intereselor naționale. Tusk, dimpotriv„, este convins c„ integrarea mai sporit„ va garanta Poloniei securitate și prosperitate.

Jaroslav Kaczynski, liderul opoziției conservatoare, a declarat c„ actual prim-ministru polonez Donald Tusk și ministrul de externe Radek Sikorski au acceptat s„ v‚nd„ suveranitatea național„ Germaniei de dragul unor interese private, scrie EuObserver.com.

“Acesta [noul tratat privind guvernanĢa economic„ comun„] reprezint„ un atac la adresa suveranit„Ģii noastre, a statutul nostru, a demnit„ții noastre, dar, de asemenea, și intereselor noastre. Doar niște nebuni sau naivi, ar putea crede c„ alĢii, care sunt mai puternici dec‚t noi , vor avea grij„ de interesele noastre”, a declarat Kaczinski Ón cadrul mitingului.

őn cadrul ultimelor alegeri prezidențiale din 2010, liderul conservatorilor a reușit s„ acumuleze 47 la sut„ din voturile electoratului, ceea ce demonstreaz„ c„ ideile sale sunt populare printre polonezi.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares