208px MSZP.svg  Ungaria: Partidul socialist, organizație criminal„, Ón calitate de moștenitor al comuniștilor, este vinovat pentru crimele fostului regim, potrivit noii Constituții  internationalPartidul Fidesz al premierului ungar, Viktor Orban, a promovat vineri Ón Parlament o modificare a Constituției care afirm„ c„ Partidul Socialist (MSZP) este vinovat pentru crimele comise de fostul Partid Comunist, relateaz„ AFP.

őncep‚nd cu 1 ianuarie 2012, data la care va intra Ón vigoare noua Constituție, “Ón calitate de succesor legal, MSZP (Partidul Socialist, Ónving„tor Ón trei alegeri democratice, Ón 1994, 2002 si 2006) este vinovat de crimele fostului regim” comunist, stabilește aceast„ lege adoptat„ cu majoritatea de dou„ treimi de care dispune Fidesz Ón Parlament.

Legea stipuleaz„ c„ pensiile c‚torva supraviețuitori dintre foștii lideri comuniști ar putea fi reduse sau chiar desființate complet.

Urmeaz„ apoi o lunga lista a crimelor regimului comunist: “Suprimarea tinerei democrații ungare de la finele celui de-al Doilea R„zboi Mondial, cu sprijinul sovietic, uciderea cet„țenilor, Óndatorarea națiunii, munca forțat„ și tortura cet„țenilor, discriminarea persoanelor pe baza originii, a credinței politice sau a spion„rii vieții lor private”.

MSZP si predecesorul sau, Partidul Socialist al Muncitorilor Ungari, MSZMP, sunt considerați vinovați pentru eșecul revoltei din 1956 și a terorii care a urmat.

Partidul Socialist este calificat drept o “organizație criminala” ai c„rei lideri au “o responsabilitate care nu va disp„rea niciodat„”. “MSZP Ómp„rt„șește aceasta responsabilitate Ón calitate de moștenitor al patrimoniului MSZMP, grație leg„turilor personale care au asigurat continuitatea” dintre cele doua entit„ți, spune noua lege.

Deputații MSZP și ai LMP (verzii, de st‚nga) nu au participat la sesiunea parlamentara de vineri.

Ironia sorții: numeroase cadre al partidului comunist sunt acum Ón Fidesz, printre aceștia figur‚nd și doi membri ai Comitetului central, Matyas SzŁrŲs și Imre Pozsgay, care s-au num„rat vineri printre invitații de onoare ai Fidesz Ón Parlament.

sursa:†hotnews.ro

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares