O cafea? 166 de pesetas. Un parfum? 5.000 de pesetas. De c‚teva s„pt„m‚ni, Ón or„șelul Salvaterra de Mino din Spania totul se calculeaz„ Ón vechea moned„ național„, anterioar„ adopt„rii monedei unice europene, informeaz„ El Nuevo Herald.

”őntoarcerea la peseta”: un scenariu la fel de sumbru at‚t pentru guvernul de la Madrid c‚t și pentru economiștii din zona euro, se anunț„ Óntr-un afiș imens, distribuit Ón or„șelul din Galicia, cu numai 9.000 de locuitori, situat la granița cu Portugalia.

”Credem c„ este o idee bun„, o idee nou„”, comenteaz„ Ón barul s„u Montse Ledo, care la fel ca alți 57 din cei 70 de comercianți din localitate particip„ la aceast„ operațiune.

Deși inițial a fost g‚ndit„ s„ dureze doar o lun„ și s„ Ónceap„ Ón octombrie, campania s-a prelungit ca urmare a succesului pe care l-a Ónregistrat.

őns„, operațiunea a fost planificat„ ”doar pentru ca peseta s„ mai circule Ónc„ odat„, nu pentru revenirea la vechea moned„”, explic„ Ledo.

őn urma unui recent sondaj, 70% dintre spanioli au r„spuns c„ Ón cei zece ani de c‚nd a fost pus„ Ón circulație, moneda euro nu a ”adus nimic bun”. őn același timp, pentru cei chestionați, reÓntoarcerea la vechea moned„ a st‚rnit o mulțime de amintiri.

De†Mona Sc„riļoreanu –†Capital

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares