lenin 300x217 Mai multe organiza■ii de veterani cer interzicerea monumentelor bol║evice nationalGuvernarea ar trebui sŃ interzicŃ monumentele, muzeele ║i obiectele care reprezintŃ ideologia bol║evicŃ. Solicitarea vine din partea unui grup de ini■iativŃ, care a declarat ţn cadrul unei conferin■e de presŃ, miercuri, 28 decembrie, cŃ ţn Republica Moldova existŃ o serie de monumente ce poartŃ numele unor eroi sovietici care nici macar nu au locuit aici.
Grupul de inițiativŃ susține cŃ unii politicieni intenționat induc ţn eroare poporul prin promovarea unor valori strŃine. Membrii grupului de inițiativŃ afirmŃ cŃ ţn locul acestor monumente ar trebui sŃ fie ţnalțate altele, ale eroilor basarabeni.
Solicitarea este sus■inutŃ de academicieni, doctori ţn istorie și 33 de organiza■ii ale societŃ■ii civile, printe acestea: Asociatia Veteranilor de Razboi -1992 „Tiras-Tighina”, Asocia■ia Ob║teascŃ „Memoria Victimelor Regimului Totalitar Comunist”, Asocia■ia Deporta■ilor ║i Deținuților Politici, Asociația Veteranilor de RŃzboi ai Armatei RomÔne, Asociația ObșteascŃ „Vertical”, și altele. Aceștia au semnat ţmpreunŃ Memorandumul cu privire la valorile na■ionale.
sursa:áBasarabia91
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

┬ę 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares